เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
26 ตุลาคม 2564
19 รอบิอุลเอาวัล 1443
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:05 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  17:54 น.
 อีชา  19:06 น.
muslimthaipost.com