เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
26 ตุลาคม 2564
19 รอบิอุลเอาวัล 1443
 
 ซุบฮิ  04:51 น.
 ซุฮฺริ  12:05 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  18:00 น.
 อีชา  19:11 น.
muslimthaipost.com