เวลาละหมาด
 จ.ภูเก็ต
26 ตุลาคม 2564
19 รอบิอุลเอาวัล 1443
 
 ซุบฮิ  05:00 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:07 น.
 อีชา  19:18 น.
muslimthaipost.com