เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
30 พฤษภาคม 2563
7 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:38 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:37 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:40 น.
muslimthaipost.com