เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
22 มกราคม 2562
15 ญามาดิลเอาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  05:14 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:48 น.
 มัฆริบ  18:20 น.
 อีชา  19:33 น.
muslimthaipost.com