เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
17 สิงหาคม 2562
16 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:53 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:33 น.
 มัฆริบ  18:28 น.
 อีชา  19:39 น.
muslimthaipost.com