เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
16 ธันวาคม 2562
18 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  04:58 น.
 ซุฮฺริ  12:12 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:03 น.
 อีชา  19:18 น.
muslimthaipost.com