เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
19 มีนาคม 2562
13 รอญับ 1440
 
 ซุบฮิ  05:06 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:34 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:34 น.
muslimthaipost.com