เวลาละหมาด
 จ.พิษณุโลก
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:39 น.
 ซุฮฺริ  12:28 น.
 อัศริ  15:35 น.
 มัฆริบ  18:50 น.
 อีชา  20:07 น.
muslimthaipost.com