เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
24 มกราคม 2563
28 ญามาดิลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  05:28 น.
 ซุฮฺริ  12:33 น.
 อัศริ  15:48 น.
 มัฆริบ  18:15 น.
 อีชา  19:29 น.
muslimthaipost.com