เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
30 พฤษภาคม 2563
7 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:27 น.
 ซุฮฺริ  12:18 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:42 น.
 อีชา  20:00 น.
muslimthaipost.com