เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
23 ตุลาคม 2563
6 รอบิอุลเอาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:05 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  17:56 น.
 อีชา  19:07 น.
muslimthaipost.com