เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
14 มิถุนายน 2564
4 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:27 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:47 น.
 อีชา  20:06 น.
muslimthaipost.com