เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
27 มิถุนายน 2562
23 เชาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:45 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:49 น.
 มัฆริบ  18:39 น.
 อีชา  19:55 น.
muslimthaipost.com