เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
17 มกราคม 2564
4 ญามาดิลอาเคร 1442
 
 ซุบฮิ  05:19 น.
 ซุฮฺริ  12:31 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:22 น.
 อีชา  19:35 น.
muslimthaipost.com