เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
25 มกราคม 2563
29 ญามาดิลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  05:21 น.
 ซุฮฺริ  12:33 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:38 น.
muslimthaipost.com