เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
17 สิงหาคม 2562
16 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:57 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:37 น.
 มัฆริบ  18:34 น.
 อีชา  19:46 น.
muslimthaipost.com