เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
23 ตุลาคม 2563
6 รอบิอุลเอาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:51 น.
 ซุฮฺริ  12:05 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  18:01 น.
 อีชา  19:12 น.
muslimthaipost.com