เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
15 พฤษภาคม 2564
3 เชาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:31 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:38 น.
 อีชา  19:54 น.
muslimthaipost.com