เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
22 พฤศจิกายน 2562
25 รอบิอุลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:50 น.
 ซุฮฺริ  12:04 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  17:57 น.
 อีชา  19:10 น.
muslimthaipost.com