เวลาละหมาด
 จ.นครศรีธรรมราช
2 กรกฎาคม 2563
11 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1441
 
 ซุบฮิ  04:47 น.
 ซุฮฺริ  12:28 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:44 น.
 อีชา  20:01 น.
muslimthaipost.com