เวลาละหมาด
 จ.นครศรีธรรมราช
14 มิถุนายน 2564
4 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:43 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  19:58 น.
muslimthaipost.com