เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
13 มิถุนายน 2564
3 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:46 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:52 น.
 มัฆริบ  18:43 น.
 อีชา  20:00 น.
muslimthaipost.com