เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
18 เมษายน 2564
6 รอมดอน 1442
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  18:28 น.
 อีชา  19:38 น.
muslimthaipost.com