เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
21 พฤษภาคม 2562
16 รอมดอน 1440
 
 ซุบฮิ  04:43 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:30 น.
 อีชา  19:45 น.
muslimthaipost.com