เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
2 กรกฎาคม 2563
11 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1441
 
 ซุบฮิ  04:46 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:39 น.
 อีชา  19:56 น.
muslimthaipost.com