เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
22 กุมภาพันธ์ 2563
27 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:20 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:52 น.
 มัฆริบ  18:31 น.
 อีชา  19:41 น.
muslimthaipost.com