เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
15 ธันวาคม 2562
17 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:04 น.
 ซุฮฺริ  12:16 น.
 อัศริ  15:35 น.
 มัฆริบ  18:06 น.
 อีชา  19:20 น.
muslimthaipost.com