เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
16 กรกฎาคม 2562
13 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:50 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:41 น.
 อีชา  19:56 น.
muslimthaipost.com