เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
15 พฤษภาคม 2564
3 เชาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:44 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:37 น.
 มัฆริบ  18:29 น.
 อีชา  19:43 น.
muslimthaipost.com