เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
15 พฤษภาคม 2564
3 เชาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:40 น.
 ซุฮฺริ  12:12 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:22 น.
 อีชา  19:36 น.
muslimthaipost.com