เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:59 น.
 ซุฮฺริ  12:33 น.
 อัศริ  15:50 น.
 มัฆริบ  18:45 น.
 อีชา  19:58 น.
muslimthaipost.com