เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
 ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:02 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  17:58 น.
 อีชา  19:08 น.
muslimthaipost.com