เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
 ซุบฮิ  05:14 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:19 น.
 อีชา  19:32 น.
muslimthaipost.com