เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
22 พฤศจิกายน 2562
25 รอบิอุลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  05:02 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:32 น.
 มัฆริบ  18:02 น.
 อีชา  19:16 น.
muslimthaipost.com