เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
18 กรกฎาคม 2562
15 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:33 น.
 อัศริ  15:55 น.
 มัฆริบ  18:48 น.
 อีชา  20:03 น.
muslimthaipost.com