เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
21 กุมภาพันธ์ 2563
26 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:27 น.
 ซุฮฺริ  12:41 น.
 อัศริ  15:59 น.
 มัฆริบ  18:36 น.
 อีชา  19:46 น.
muslimthaipost.com