เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
12 สิงหาคม 2563
22 ซุลฮิจญะฮ์ 1441
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:23 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:32 น.
 อีชา  19:44 น.
muslimthaipost.com