เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
30 พฤษภาคม 2563
7 เชาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  04:41 น.
 ซุฮฺริ  12:15 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:27 น.
 อีชา  19:43 น.
muslimthaipost.com