เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
23 ตุลาคม 2563
6 รอบิอุลเอาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:48 น.
 ซุฮฺริ  12:03 น.
 อัศริ  15:21 น.
 มัฆริบ  17:59 น.
 อีชา  19:09 น.
muslimthaipost.com