เวลาละหมาด
 จ.ภูเก็ต
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  05:02 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:51 น.
 มัฆริบ  18:46 น.
 อีชา  19:59 น.
muslimthaipost.com