เวลาละหมาด
 จ.ภูเก็ต
15 พฤษภาคม 2564
3 เชาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:50 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:37 น.
 อีชา  19:52 น.
muslimthaipost.com