เวลาละหมาด
 จ.สตูล
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:58 น.
 ซุฮฺริ  12:29 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:39 น.
 อีชา  19:52 น.
muslimthaipost.com