เวลาละหมาด
 จ.สตูล
18 เมษายน 2564
6 รอมดอน 1442
 
 ซุบฮิ  04:57 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:29 น.
 อีชา  19:40 น.
muslimthaipost.com