เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
16 ธันวาคม 2562
18 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:00 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:34 น.
 มัฆริบ  18:05 น.
 อีชา  19:20 น.
muslimthaipost.com