เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
18 เมษายน 2564
6 รอมดอน 1442
 
 ซุบฮิ  04:53 น.
 ซุฮฺริ  12:18 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:35 น.
muslimthaipost.com