เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
4 เมษายน 2563
10 ชะอ์บาน 1441
 
 ซุบฮิ  05:00 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:22 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:35 น.
muslimthaipost.com