เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
17 สิงหาคม 2562
16 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:35 น.
 มัฆริบ  18:30 น.
 อีชา  19:41 น.
muslimthaipost.com