เวลาละหมาด
 จ.ยะลา
2 กรกฎาคม 2563
11 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1441
 
 ซุบฮิ  04:46 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:35 น.
 อีชา  19:51 น.
muslimthaipost.com