เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
15 พฤษภาคม 2564
3 เชาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:41 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:34 น.
 มัฆริบ  18:25 น.
 อีชา  19:38 น.
muslimthaipost.com