เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
17 มกราคม 2564
4 ญามาดิลอาเคร 1442
 
 ซุบฮิ  05:12 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:18 น.
 อีชา  19:32 น.
muslimthaipost.com