เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
21 กุมภาพันธ์ 2563
26 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:15 น.
 ซุฮฺริ  12:30 น.
 อัศริ  15:48 น.
 มัฆริบ  18:26 น.
 อีชา  19:37 น.
muslimthaipost.com