เวลาละหมาด
 จ.กระบี่
24 มกราคม 2563
28 ญามาดิลเอาวัล 1441
 
 ซุบฮิ  05:28 น.
 ซุฮฺริ  12:39 น.
 อัศริ  15:58 น.
 มัฆริบ  18:29 น.
 อีชา  19:42 น.
muslimthaipost.com