เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
23 ตุลาคม 2563
6 รอบิอุลเอาวัล 1442
 
 ซุบฮิ  04:46 น.
 ซุฮฺริ  12:00 น.
 อัศริ  15:19 น.
 มัฆริบ  17:57 น.
 อีชา  19:07 น.
muslimthaipost.com