เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
21 กุมภาพันธ์ 2563
26 ญามาดิลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:21 น.
 ซุฮฺริ  12:35 น.
 อัศริ  15:53 น.
 มัฆริบ  18:31 น.
 อีชา  19:41 น.
muslimthaipost.com