เวลาละหมาด
 จ.สงขลา
6 สิงหาคม 2563
16 ซุลฮิจญะฮ์ 1441
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:38 น.
 อีชา  19:51 น.
muslimthaipost.com