เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
6 มีนาคม 2564
22 รอญับ 1442
 
 ซุบฮิ  05:13 น.
 ซุฮฺริ  12:29 น.
 อัศริ  15:44 น.
 มัฆริบ  18:28 น.
 อีชา  19:37 น.
muslimthaipost.com