เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
2 กรกฎาคม 2563
11 ซุลเกาะอ์ดะฮ์ 1441
 
 ซุบฮิ  04:43 น.
 ซุฮฺริ  12:21 น.
 อัศริ  15:46 น.
 มัฆริบ  18:34 น.
 อีชา  19:51 น.
muslimthaipost.com