เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
29 พฤศจิกายน 2563
13 รอบิอุลอาเคร 1442
 
 ซุบฮิ  04:52 น.
 ซุฮฺริ  12:06 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  17:57 น.
 อีชา  19:11 น.
muslimthaipost.com