เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
2 ตุลาคม 2563
14 ซอฟัร 1442
 
 ซุบฮิ  04:50 น.
 ซุฮฺริ  12:07 น.
 อัศริ  15:20 น.
 มัฆริบ  18:07 น.
 อีชา  19:16 น.
muslimthaipost.com