เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
17 มกราคม 2564
4 ญามาดิลอาเคร 1442
 
 ซุบฮิ  05:14 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:19 น.
 อีชา  19:32 น.
muslimthaipost.com