เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
18 เมษายน 2564
6 รอมดอน 1442
 
 ซุบฮิ  04:52 น.
 ซุฮฺริ  12:17 น.
 อัศริ  15:24 น.
 มัฆริบ  18:24 น.
 อีชา  19:34 น.
muslimthaipost.com