เวลาละหมาด
 จ.ปัตตานี
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:53 น.
 ซุฮฺริ  12:24 น.
 อัศริ  15:41 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:46 น.
muslimthaipost.com