เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
9 ธันวาคม 2562
11 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:10 น.
 ซุฮฺริ  12:13 น.
 อัศริ  15:26 น.
 มัฆริบ  17:51 น.
 อีชา  19:07 น.
muslimthaipost.com