เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
11 ธันวาคม 2561
4 รอบิอุลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:11 น.
 ซุฮฺริ  12:14 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  17:52 น.
 อีชา  19:08 น.
muslimthaipost.com