เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
17 สิงหาคม 2562
16 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:47 น.
 ซุฮฺริ  12:25 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:40 น.
 อีชา  19:54 น.
muslimthaipost.com