เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
21 เมษายน 2562
16 ชะอ์บาน 1440
 
 ซุบฮิ  04:45 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:27 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:46 น.
muslimthaipost.com