เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
27 มิถุนายน 2562
23 เชาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:29 น.
 ซุฮฺริ  12:23 น.
 อัศริ  15:47 น.
 มัฆริบ  18:50 น.
 อีชา  20:09 น.
muslimthaipost.com