เวลาละหมาด
 จ.นนทบุรี
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:43 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:37 น.
 มัฆริบ  18:46 น.
 อีชา  20:01 น.
muslimthaipost.com