เวลาละหมาด จ.กระบี่      (5 สิงหาคม 2564/26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442)
 ซุบฮิ  ซุฮฺริ  อัศริ  มัฆริบ  อีชา
 04:59 น.  12:33 น.  15:50 น.  18:45 น.  19:58 น.
muslimthaipost.com