เวลาละหมาด
 จ.สตูล
17 สิงหาคม 2562
16 ซุลฮิจญะฮ์ 1440
 
 ซุบฮิ  04:59 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:39 น.
 มัฆริบ  18:35 น.
 อีชา  19:47 น.
muslimthaipost.com