เวลาละหมาด
 จ.สตูล
27 มิถุนายน 2562
23 เชาวัล 1440
 
 ซุบฮิ  04:47 น.
 ซุฮฺริ  12:26 น.
 อัศริ  15:51 น.
 มัฆริบ  18:40 น.
 อีชา  19:56 น.
muslimthaipost.com