เวลาละหมาด
 จ.สตูล
21 เมษายน 2562
16 ชะอ์บาน 1440
 
 ซุบฮิ  04:55 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:31 น.
 มัฆริบ  18:29 น.
 อีชา  19:40 น.
muslimthaipost.com