เวลาละหมาด
 จ.สตูล
23 กุมภาพันธ์ 2562
18 ญามาดิลอาเคร 1440
 
 ซุบฮิ  05:22 น.
 ซุฮฺริ  12:37 น.
 อัศริ  15:54 น.
 มัฆริบ  18:33 น.
 อีชา  19:43 น.
muslimthaipost.com