เวลาละหมาด
 จ.สตูล
16 ธันวาคม 2562
18 รอบิอุลอาเคร 1441
 
 ซุบฮิ  05:06 น.
 ซุฮฺริ  12:19 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:09 น.
 อีชา  19:23 น.
muslimthaipost.com