เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:44 น.
 ซุฮฺริ  12:27 น.
 อัศริ  15:38 น.
 มัฆริบ  18:45 น.
 อีชา  20:01 น.
muslimthaipost.com