เวลาละหมาด
 กรุงเทพ
18 เมษายน 2564
6 รอมดอน 1442
 
 ซุบฮิ  04:47 น.
 ซุฮฺริ  12:20 น.
 อัศริ  15:29 น.
 มัฆริบ  18:32 น.
 อีชา  19:45 น.
muslimthaipost.com