เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
5 สิงหาคม 2564
26 ซุลฮิจญะฮ์ 1442
 
 ซุบฮิ  04:52 น.
 ซุฮฺริ  12:22 น.
 อัศริ  15:40 น.
 มัฆริบ  18:31 น.
 อีชา  19:44 น.
muslimthaipost.com