เวลาละหมาด
 จ.นราธิวาส
18 เมษายน 2564
6 รอมดอน 1442
 
 ซุบฮิ  04:51 น.
 ซุฮฺริ  12:16 น.
 อัศริ  15:23 น.
 มัฆริบ  18:22 น.
 อีชา  19:32 น.
muslimthaipost.com