เวลาละหมาด
 จ.ชลบุรี
18 เมษายน 2564
6 รอมดอน 1442
 
 ซุบฮิ  04:46 น.
 ซุฮฺริ  12:18 น.
 อัศริ  15:25 น.
 มัฆริบ  18:30 น.
 อีชา  19:42 น.
muslimthaipost.com