มุสลิมไทยโพสต์ มุสลิมไทยโพสต์ บอร์ด
  หน้าแรกมุสลิมไทย | หน้าแรกเว็บบอร์ด
 
ชื่อผู้ใช้ : จดจำ ?
รหัสผ่าน :
   
หน้า : First Back1234567Next Last
 ข่าวประชาสัมพันธ์ของมุสลิมไทย
   หัวข้อกระทู้ : เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด  
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
วันที่ : 24 ธค. 53 22:45:48 ส่งให้เพื่อน | พิมพ์


รูปแสดง

IP Address :
124.120.181.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06     เชิญ ท่าน อ.มุรีด ทีมะเสน เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี ออกประกาศร่วมมือกับท่าน อ. ฟารีด เฟ็นดี้ เพื่อพิสูจน์ข้อเคลือบแคลงของฝ่ายวาฮาบี ต่อกรณีแถลงการณ์ของ ท่าน ซัยยิด สุลัยมาน ฮุซัยนี และคณะ เพื่อความสัตย์ได้ปรากฏ

...........................................................................................................

สลามถึง ทุกคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าและสถานการณ์กรณีการเสวนาตามประกาศของ อ.ฟารีด เฟ็นดี้ และแถลงการณ์ของข้าพเจ้า สัยยิด สุลัยมาน ฮูซัยนีและคณะ

     เนื่องด้วยคณะกรรมการประสานงาน นำโดย นาย อุสมาน ลูกหยีและคณะได้ติดต่อมายังข้าพเจ้ารายงานว่า อ. ฟารีด เฟ็นดี้ มีประกาศว่า พร้อมที่จะเสวนากับนักวิชาการฝ่ายชีอ๊ะห์และข้าพเจ้าได้แถลงการณ์แสดงเจตนารมย์ไปในแถลงการณ์นั้นแล้วว่า มีความประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมอันเกี่ยวด้วยเรื่องราวอันแท้จริงของสายธารอะห์ลิลเบต

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดท่ามกลางกระแส การโจมตี ใส่ร้าย อย่างบิดเบือน ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ปลุกระดมสร้างความขัดแย้ง แบ่งแยกไปทั่วทุกหัวระแหง ของฝ่ายต่อต้าน

และได้ประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่า บุคคลสำคัญอันเป็นต้นตอ ต่อปัญหาอันใหญ่หลวงนี้ มาจากบุคคลสามคน กล่าวคือ อ. ฟารีด เฟ็นดี้ เชค ริฏอ สมะดี และอ.มุรีด ทีมะเสนในการนี้มี บุคคล คณะบุคคล ได้ติดต่อประสานงานมายังข้าพเจ้า เพื่อการเสวนาในทางวิชาการ นับตั้งแต่ ที่แสนแสบ สตูล และที่อื่น ๆ และข้าพเจ้าเองก็ได้ตอบรับและได้เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวมาโดยตลอด อีกทั้งมีการบันทึกเป็นหลักฐานไว้อันเป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไป

     จากการประเมินสถานการณ์การเสวนาในครั้งที่ผ่าน ๆมา ค้นพบว่ามิอาจหยุดยั้งความตั้งใจของผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิ มีจริตและความคิดอันคับแคบ และยังคงสร้างฟิตนะฮ์ด้วยการกล่าวร้าย ป้ายสี โจมตีอย่าง   ขาดคุณสมบัติของการเป็นนักวิชาการที่ดี ทั้งในแง่เอกสาร เวปไซด์ หรือการจัดเวทีในสถานที่ต่าง ๆมาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ออกแถลงการณ์ตอบรับการเสวนาตามคำเชิญของคณะกรรมการประสานงานฝ่ายชีอ๊ะห์ไปแล้วอย่างเป็นทางการ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างรอบด้านแล้ว พบว่าบุคคลอันเป็นต้นตอของปัญหา ยังคงได้แสดงออกอย่างเปิดเผยถึงการไม่เห็นด้วยกับการเสวนาครั้งนี้อย่างชัดเจนต่อที่สาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการประสานงานฝ่ายได้ประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการ ก็ถูกระงับจาก ท่าน อ. ฟารีด เฟ็นดี้ และบุคคลดังกล่าวได้แสดงความเห็นผ่านเวปบอร์ดด้วยการส่งตัวแทนแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนถึงการเสวนาในรูปแบบดังกล่าว อีกทั้งแสดงวาจาท่าทีที่ไร้จรรยามารยาท และแสดงความเห็นคัดค้านอย่างเต็มที่ ทั้ง ๆที่บนเวทีในหลายๆครั้งเขากล่าวถึงข้าพเจ้า และพร้อม เผชิญหน้ากับข้าพเจ้า บุคคลที่กล่าวถึงนี้ คือ เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี ส่วน อ. มุรีด ทีมะเสน นั้นแสดงท่าที่ที่นิ่งเฉย แต่พอคาดคะเนได้ว่าท่าทีดังกล่าวนั้นต่างวางอยู่บนแผนการที่ไม่น่าไว้วางใจ

     จากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานอย่างชัดแจ้งโดยสื่อสาธารณะไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ท่านทั้งสาม คือ อ.ฟารีด เฟ็นดี้  เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทีมะเสน ได้มีอุดมการณ์เดียวกัน วิธีการและแบบแผนอันเดียวกัน ในการใส่ร้าย ป้ายสี โจมตีฝ่ายอะห์ลิลเบตด้วยอคติอย่างต่อเนื่อง ในต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ และบางครั้งก็ขึ้นเวทีเดียวกัน อยู่หลายครั้ง แยกบ้าง รวมบ้าง ตามวาระโอกาส จึงกล่าวได้ว่าท่านทั้งสาม

คือคณะบุคคลอันเป็นต้นเหตุของการสร้างความแตกแยกและสร้างความไม่เข้าใจในสังคม คณะของท่านได้พยายามสร้างให้พี่น้องเรากลายเป็นจำเลยของศาสนาอย่างเป็นระบบแบบแผน และอยุติธรรมอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นมูลเหตุแห่งข้อขัดแย้งระหว่างมัสฮับมาอย่างต่อเนื่อง ยืดเยื้อ ยาวนาน ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงต่อพี่น้องมุสลิมฝ่ายอะห์ลิลเบตเท่านั้น รวมถึงมัสฮับอื่น ๆต่างได้รับผลต่อการรุกรานทางความเชื่อของ ท่านทั้งสามด้วยกันอย่างทั่วถึงทั้งนี้ด้วยความเขลาของพวกท่านเอง ข้าพเจ้าเห็นว่าหากไม่มีความจริงใจต่อกันแล้ว หาประโยชน์จากการเสวนาทางวิชาการไม่ได้เลยรังแต่จะเสียเวลาและก่อให้เกิดปัญหาจากความดื้อรั้นดันทุรัง ที่ไม่ยอมจบความด้วย หลักฐาน หลักการ และเหตุผลซึ่งควรยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งคาดการได้

     ด้วยเหตุนี้ข้อเสนอของข้าพเจ้าซึ่งเชิญชวนให้ เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทีมะเสน เข้าร่วมเสวนาในคราวเดียวไปด้วยนั้น ก็หมายประสงค์ให้เกิดข้อยุติที่เป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทย หาไม่แล้วการเสวนาจะมีประโยชน์อะไร ในเมื่อบุคคลอันเป็นโจทย์ปัญหาที่แท้จริง ไม่ยอมรับต่อวิธีการที่ควรจะเป็น ถึงแม้นว่าการเสวนากับ อ. ฟารีด เฟ็นดี้ จะจบลงอย่างเป็นทางการ แต่ฝ่ายยังตกเป็นจำเลยอย่างอยุติธรรม จากโจทย์ผู้อยุติธรรมที่เหลืออยู่ อีกทั้งการแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยบุคคลซึ่งเป็นคณะอุดมการณ์เดียวกันด้วยแล้ว ข้าพเจ้าและคณะไม่อาจมองเป็นอื่นใดได้นอกจากเป็นแผนการอันแยบยลของพวกท่าน เพือให้การจัดการเสวนาที่จะมีขึ้นกลายเป็นการแสดงละครเพียงฉากหนึ่งที่หลอกสังคมเท่านั้น

     ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าร่วมแผนการอันจอมปลอมนี้ได้ ข้าพเจ้าและคณะพร้อมทันทีที่ทราบว่า คณะบุคคลผู้มีอุดมการณ์เดียวกันนี้ อันประกอบไปด้วย อ. ฟารีด เฟ็นดี้ เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทีมะเสน ยืนยันพร้อมกันถึงแนวทางการเสวนาว่าเป็นทางออกของการยุติความทขัดแย้งทางสังคมได้ และพร้อมเปิดเวทีเสวนาอย่างเป็นวิชาการเต็มรูปแบบ เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมสืบไป

     สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนารมณ์ต่อพี่น้องมุสลิมทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าและคณะมีหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อผู้ที่ไม่เข้าใจต่อแนวทางแห่งอะห์ลิลเบต ไม่ประสงค์จะเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกด้วยจิตสำนึกแห่งโมหะจริต และความคิดที่คับแคบ มุ่งสร้างความรัก ความศรัทธา สามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของประชาชาติอิสลาม เพื่อพิทักษ์รักษาประชาชาติตามเจตนารมณ์ ของพระผู้อภิบาล ท่าน ศาสดา (ศ) และผู้นำแห่งยุคสมัย ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงพระประสาทพรแด่ท่าน ศาสดา (ศ)และวงค์วานอันบริสุทธิ์ของท่าน และด้วยสิทธิอันบริสุทธิ์นั้นขอพระองค์ทรงประสาทพรแด่ผู้ศรัทธาทั้งมวล

สัยยิด สุลัยมาน ฮุซัยนี และคณะ

18 ธค 53

    แจ้งลบกระทู้นี้| อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 14:01:28 | ตอบ #41
 


รูปแสดง

IP Address :
125.25.28.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06

     ถ้าหากว่าข้อความตามแถลงการณ์การวิเคราะห์ของท่านซัยยิด ผิดไปจากความจริงกรณี อ. ฟารีด เฟ็นดี้ กับอีกสองท่านตามที่เข้าใจนั้น แล้วจับผมดันเข้าไปว่าผมประกาศความเท็จเพราะเป็นผู้โพสแถลงการณ์....คิดให้ดีด้วยนะคับว่ามีเหตุผลแค่ใหน ถามผมหรือยังว่าผมเห็นตรงกับการวิเคราะห์ในแถลงการณ์นั้นหรือยัง....แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความสบายใจของ อ. ฟารีด เฟ็นดี้ และ บัง faeeceen เชิญเข้าใจตามสบายผมไม่ว่าอะไร เพียงแต่เตือนไว้ให้คิด ดี ๆ


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : amin lorna
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 15:07:26 | ตอบ #42
 


รูปแสดง

IP Address :
223.207.29.xxx
วันที่สมัคร :
6 กค. 52 7:48:23
เยี่ยมล่าสุด :
10 มค. 54 22:21:41

แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : biggun
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 16:56:25 | ตอบ #43
 


รูปแสดง

IP Address :
223.206.74.xxx
วันที่สมัคร :
16 ธค. 53 17:07:06
เยี่ยมล่าสุด :
9 พค. 54 1:18:55
มึงอีกตัวน่ะ"อีชบา"ไอ้กระเทยวะฮ์บีย์
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : biggun
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 16:59:35 | ตอบ #44
 


รูปแสดง

IP Address :
223.206.74.xxx
วันที่สมัคร :
16 ธค. 53 17:07:06
เยี่ยมล่าสุด :
9 พค. 54 1:18:55
กูใส่แว่นเพราะกูกำลังจะต่อดอกเตอร์โว้ย
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : arifeen abideen
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 20:02:22 | ตอบ #45
 


รูปแสดง

IP Address :
41.34.195.xxx
วันที่สมัคร :
5 พย. 53 9:42:24
เยี่ยมล่าสุด :
5 มค. 54 5:04:22
คนเรียนดอกเตอร์เค้าต้องใส่แว่นเหรอครับ
แล้วเรียนไปได้กระดาษมาอีกแผ่นนึง มันเพื่ออะไรเหรอคับ
แล้วความเป็นดร.มันช่วยเหลือสังคมยังไงเหรอคับ
ไม่ใช่ผมไม่สนับสนุุนนะครับ แต่ผมก็ต้องการเห็นดร.ที่มีคุณภาพและพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้สังคม
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rippleblue
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 20:24:23 | ตอบ #46
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
223.206.155.xxx
วันที่สมัคร :
22 ธค. 53 21:59:31
เยี่ยมล่าสุด :
29 สค. 54 2:36:44
ดูเหมือนคุณอุสมาน ลูกหยี กำลังพยายามเลี่ยงตอบคำถามที่ผมถามไว้ในกระทู้ที่ 9 หน้าที่ 2 ว่า

===========================

คุณอุสมาน ลูกหยีครับ ผมมีข้อสงสัยอยากถามคุณว่า

ในเมื่อครั้งสิบปีที่แล้ว ทางซุนนีนัดมาเท่ากัน แต่ทางซัยยิดสุไลมานยังขอมาขึ้นเวทีเพียงคนเดียวแบบ 1 ต่อ 4 ได้

แล้วทำไมคราวนี้ อ.ฟารีด ท่านจะขอมาคนเดียวแบบ 1 ต่อ 3 บ้างไม่ได้?

แบบนี้ถือว่าซัยยิดสุไลมาน อยุติธรรมต่อฝ่ายซุนนีย์รึเปล่าครับ? 

================================

ตอบด้วยนะครับคุณอุสมานผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาว^#%*
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 20:57:20 | ตอบ #47
 


รูปแสดง

IP Address :
124.120.211.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06

     ตอบว่า ครั้งที่แล้วไม่มีซุนนีเข้าร่วมเสวนาด้วยแม้แต่คนเดียว มีแต่มาร่วมฟังการเสวนาระหว่างฝ่ายวาฮาบี สี่ท่าน กับฝ่ายชีอ๊ะห์หนึ่งท่าน ซึ่งในครั้งนั้นไม่มีการตกลงกันว่า มากันฝ่ายละกี่คนในสัญญา ผู้ร่างสัญญาคือ อ. อิสหาก พงษ์มณี ทนายผู้ดูแลสัญญาของ อ.อิสหาก คือ บัง อับดุลการีม ปานนพพา ผู้เซ็นสัญญาฝ่าย !คือ ท่าน สัยยิด มุสตอฟา หรือที่รู้จักกันในนาม ลาลาตอปา น้าชายของท่าน ซัยยิด สุลัยมาน ฮูซัยนี รายละเอียดเท่านี้จึงมองไม่เห็นว่าคำถามของท่าน มันตรงประเด็น เมื่อคำถามมันผิด ผมจึงไม่อาจให้คำตอบที่ถูกต้องได้


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rippleblue
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 21:47:47 | ตอบ #48
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
223.206.155.xxx
วันที่สมัคร :
22 ธค. 53 21:59:31
เยี่ยมล่าสุด :
29 สค. 54 2:36:44
แหม ไหลได้อีกนะ

คุณอุสมาน ลูกหยีตอบไม่ถูกต้องแน่นอนครับ เพราะในวีดีโอก่อนการโต้ พิธีกรบอกชัดเจนว่าข้อตกลงอันดับแรกคือจะมีฝ่ายละเ่ท่าๆ กัน ดูวีดีโอต่อไปนี้ ในเวลาที่ 5:34/9:13

http://www.youtube.com/watch?v=kFS2Fz7qhV4

ถ้าคุณบอกว่า วัีนนั้นเป็นการโต้ระหว่างวะฮาบี-&~*!(ทั้งๆ ที่ในวีดีโอบอกว่าเป็นฝ่ายซุนนี) งั้นผมเปลี่ยนคำถามใหม่เป็น

ในเมื่อครั้งสิบปีที่แล้ว ทางวะฮาบีนัดมาเท่ากัน แต่ทางซัยยิดสุไลมานยังขอมาขึ้นเวทีเพียงคนเดียวแบบ 1 ต่อ 4 ได้

แล้วทำไมคราวนี้ อ.ฟารีด ท่านจะขอมาคนเดียวแบบ 1 ต่อ 3 บ้างไม่ได้?


แบบนี้ถือว่าซัยยิดสุไลมาน อยุติธรรมต่อฝ่ายวะฮาบีรึเปล่าครับ?


และขอถามเพิ่มอีกว่า

ทางเราเคยไม่มีัปัญหาที่จะให้ซัยยิดสุไลมานมาได้คนเดียว เเบบ 4 ต่อ 1

แล้วทำไมคราวนี้ซัยยิดสุไลมานถึงได้มีปัญหาเล่า เมื่อทางเราอยากจะมาแบบ 3 ต่อ 1 บ้าง? ตอบด้วยนะโอ้คุณอุสมานเจ้าแห่งบทกลอน 
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 27 ธค. 53 0:03:35 | ตอบ #49
 


รูปแสดง

IP Address :
124.120.211.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06

เรื่องนี้ชี้ชัดจัดแจ้งแถลงการณ์

คำสื่อสารท่านซัยยิดมิสงสัย

เหตุผลและประเด็นที่เป็นไป

ตามเงื่อนไขบ่งไว้ให้วิจารณ์

.......................................

จะให้ผมตอบแทนท่านนั้นไม่ได้

เพราะไม่ใช่ตัวตนคนสื่อสาร

ขีดจำกัดในฐานะประสานงาน

จะก้าวล่วงสิทธิ์ท่านได้อย่างไร

..............................................

ก็ตอบมาแบบนี้หลายทีแล้ว

อย่างชัดแจ๋วสิ่งแจ้งแถลงไข

เหตุและผลกลสำคัญคืออันใด

วินิจฉัยเอาก็ได้...ในแถลงการณ์

.......................................


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rippleblue
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 27 ธค. 53 0:20:15 | ตอบ #50
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
223.206.155.xxx
วันที่สมัคร :
22 ธค. 53 21:59:31
เยี่ยมล่าสุด :
29 สค. 54 2:36:44
คุณไม่ต้องตอบก็ได้ครับคุณอุสมาน ลูกหยี

แค่เพียงจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ซัยยิดสุไลมานกำลังกระทำด้วยแถลงการนั้น

ไม่ make sense 
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
หน้า : First Back1234567Next Last
ไปยังฟอรัม 
สถิติสมาชิกผู้เข้าใช้งาน
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
38,325 กระทู้ ใน 17,796 หัวข้อ โดย 15,190 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: milk6118
ผู้ดูแลบอร์ดนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
0 สมาชิก 1 บุคคลทั่วไป
ผู้ใช้เมื่อ 20 นาทีที่ผ่านมา:
สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: webmaster@muslimthaipost.com