มุสลิมไทยโพสต์ มุสลิมไทยโพสต์ บอร์ด
  หน้าแรกมุสลิมไทย | หน้าแรกเว็บบอร์ด
 
ชื่อผู้ใช้ : จดจำ ?
รหัสผ่าน :
   
หน้า : First Back1234567Next Last
 ข่าวประชาสัมพันธ์ของมุสลิมไทย
   หัวข้อกระทู้ : เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด  
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
วันที่ : 24 ธค. 53 22:45:48 ส่งให้เพื่อน | พิมพ์


รูปแสดง

IP Address :
124.120.181.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06     เชิญ ท่าน อ.มุรีด ทีมะเสน เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี ออกประกาศร่วมมือกับท่าน อ. ฟารีด เฟ็นดี้ เพื่อพิสูจน์ข้อเคลือบแคลงของฝ่ายวาฮาบี ต่อกรณีแถลงการณ์ของ ท่าน ซัยยิด สุลัยมาน ฮุซัยนี และคณะ เพื่อความสัตย์ได้ปรากฏ

...........................................................................................................

สลามถึง ทุกคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวความคืบหน้าและสถานการณ์กรณีการเสวนาตามประกาศของ อ.ฟารีด เฟ็นดี้ และแถลงการณ์ของข้าพเจ้า สัยยิด สุลัยมาน ฮูซัยนีและคณะ

     เนื่องด้วยคณะกรรมการประสานงาน นำโดย นาย อุสมาน ลูกหยีและคณะได้ติดต่อมายังข้าพเจ้ารายงานว่า อ. ฟารีด เฟ็นดี้ มีประกาศว่า พร้อมที่จะเสวนากับนักวิชาการฝ่ายชีอ๊ะห์และข้าพเจ้าได้แถลงการณ์แสดงเจตนารมย์ไปในแถลงการณ์นั้นแล้วว่า มีความประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมอันเกี่ยวด้วยเรื่องราวอันแท้จริงของสายธารอะห์ลิลเบต

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดท่ามกลางกระแส การโจมตี ใส่ร้าย อย่างบิดเบือน ขาดจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ปลุกระดมสร้างความขัดแย้ง แบ่งแยกไปทั่วทุกหัวระแหง ของฝ่ายต่อต้าน

และได้ประจักษ์ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่า บุคคลสำคัญอันเป็นต้นตอ ต่อปัญหาอันใหญ่หลวงนี้ มาจากบุคคลสามคน กล่าวคือ อ. ฟารีด เฟ็นดี้ เชค ริฏอ สมะดี และอ.มุรีด ทีมะเสนในการนี้มี บุคคล คณะบุคคล ได้ติดต่อประสานงานมายังข้าพเจ้า เพื่อการเสวนาในทางวิชาการ นับตั้งแต่ ที่แสนแสบ สตูล และที่อื่น ๆ และข้าพเจ้าเองก็ได้ตอบรับและได้เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวมาโดยตลอด อีกทั้งมีการบันทึกเป็นหลักฐานไว้อันเป็นที่แพร่หลายโดยทั่วไป

     จากการประเมินสถานการณ์การเสวนาในครั้งที่ผ่าน ๆมา ค้นพบว่ามิอาจหยุดยั้งความตั้งใจของผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งเต็มไปด้วยมิจฉาทิฐิ มีจริตและความคิดอันคับแคบ และยังคงสร้างฟิตนะฮ์ด้วยการกล่าวร้าย ป้ายสี โจมตีอย่าง   ขาดคุณสมบัติของการเป็นนักวิชาการที่ดี ทั้งในแง่เอกสาร เวปไซด์ หรือการจัดเวทีในสถานที่ต่าง ๆมาอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ออกแถลงการณ์ตอบรับการเสวนาตามคำเชิญของคณะกรรมการประสานงานฝ่ายชีอ๊ะห์ไปแล้วอย่างเป็นทางการ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างรอบด้านแล้ว พบว่าบุคคลอันเป็นต้นตอของปัญหา ยังคงได้แสดงออกอย่างเปิดเผยถึงการไม่เห็นด้วยกับการเสวนาครั้งนี้อย่างชัดเจนต่อที่สาธารณะ และเมื่อคณะกรรมการประสานงานฝ่ายได้ประกาศเชิญชวนอย่างเป็นทางการ ก็ถูกระงับจาก ท่าน อ. ฟารีด เฟ็นดี้ และบุคคลดังกล่าวได้แสดงความเห็นผ่านเวปบอร์ดด้วยการส่งตัวแทนแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนถึงการเสวนาในรูปแบบดังกล่าว อีกทั้งแสดงวาจาท่าทีที่ไร้จรรยามารยาท และแสดงความเห็นคัดค้านอย่างเต็มที่ ทั้ง ๆที่บนเวทีในหลายๆครั้งเขากล่าวถึงข้าพเจ้า และพร้อม เผชิญหน้ากับข้าพเจ้า บุคคลที่กล่าวถึงนี้ คือ เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี ส่วน อ. มุรีด ทีมะเสน นั้นแสดงท่าที่ที่นิ่งเฉย แต่พอคาดคะเนได้ว่าท่าทีดังกล่าวนั้นต่างวางอยู่บนแผนการที่ไม่น่าไว้วางใจ

     จากข้อเท็จจริงซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานอย่างชัดแจ้งโดยสื่อสาธารณะไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ท่านทั้งสาม คือ อ.ฟารีด เฟ็นดี้  เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทีมะเสน ได้มีอุดมการณ์เดียวกัน วิธีการและแบบแผนอันเดียวกัน ในการใส่ร้าย ป้ายสี โจมตีฝ่ายอะห์ลิลเบตด้วยอคติอย่างต่อเนื่อง ในต่างกรรมต่างวาระต่างสถานที่ และบางครั้งก็ขึ้นเวทีเดียวกัน อยู่หลายครั้ง แยกบ้าง รวมบ้าง ตามวาระโอกาส จึงกล่าวได้ว่าท่านทั้งสาม

คือคณะบุคคลอันเป็นต้นเหตุของการสร้างความแตกแยกและสร้างความไม่เข้าใจในสังคม คณะของท่านได้พยายามสร้างให้พี่น้องเรากลายเป็นจำเลยของศาสนาอย่างเป็นระบบแบบแผน และอยุติธรรมอย่างยิ่ง อีกทั้งเป็นมูลเหตุแห่งข้อขัดแย้งระหว่างมัสฮับมาอย่างต่อเนื่อง ยืดเยื้อ ยาวนาน ไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงต่อพี่น้องมุสลิมฝ่ายอะห์ลิลเบตเท่านั้น รวมถึงมัสฮับอื่น ๆต่างได้รับผลต่อการรุกรานทางความเชื่อของ ท่านทั้งสามด้วยกันอย่างทั่วถึงทั้งนี้ด้วยความเขลาของพวกท่านเอง ข้าพเจ้าเห็นว่าหากไม่มีความจริงใจต่อกันแล้ว หาประโยชน์จากการเสวนาทางวิชาการไม่ได้เลยรังแต่จะเสียเวลาและก่อให้เกิดปัญหาจากความดื้อรั้นดันทุรัง ที่ไม่ยอมจบความด้วย หลักฐาน หลักการ และเหตุผลซึ่งควรยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งซึ่งคาดการได้

     ด้วยเหตุนี้ข้อเสนอของข้าพเจ้าซึ่งเชิญชวนให้ เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทีมะเสน เข้าร่วมเสวนาในคราวเดียวไปด้วยนั้น ก็หมายประสงค์ให้เกิดข้อยุติที่เป็นธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมไทย หาไม่แล้วการเสวนาจะมีประโยชน์อะไร ในเมื่อบุคคลอันเป็นโจทย์ปัญหาที่แท้จริง ไม่ยอมรับต่อวิธีการที่ควรจะเป็น ถึงแม้นว่าการเสวนากับ อ. ฟารีด เฟ็นดี้ จะจบลงอย่างเป็นทางการ แต่ฝ่ายยังตกเป็นจำเลยอย่างอยุติธรรม จากโจทย์ผู้อยุติธรรมที่เหลืออยู่ อีกทั้งการแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยบุคคลซึ่งเป็นคณะอุดมการณ์เดียวกันด้วยแล้ว ข้าพเจ้าและคณะไม่อาจมองเป็นอื่นใดได้นอกจากเป็นแผนการอันแยบยลของพวกท่าน เพือให้การจัดการเสวนาที่จะมีขึ้นกลายเป็นการแสดงละครเพียงฉากหนึ่งที่หลอกสังคมเท่านั้น

     ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าร่วมแผนการอันจอมปลอมนี้ได้ ข้าพเจ้าและคณะพร้อมทันทีที่ทราบว่า คณะบุคคลผู้มีอุดมการณ์เดียวกันนี้ อันประกอบไปด้วย อ. ฟารีด เฟ็นดี้ เชค ริฏอ อะห์หมัด สมะดี และ อ.มุรีด ทีมะเสน ยืนยันพร้อมกันถึงแนวทางการเสวนาว่าเป็นทางออกของการยุติความทขัดแย้งทางสังคมได้ และพร้อมเปิดเวทีเสวนาอย่างเป็นวิชาการเต็มรูปแบบ เป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมสืบไป

     สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนารมณ์ต่อพี่น้องมุสลิมทั้งหลายว่า ข้าพเจ้าและคณะมีหน้าที่สร้างความเข้าใจต่อผู้ที่ไม่เข้าใจต่อแนวทางแห่งอะห์ลิลเบต ไม่ประสงค์จะเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งและสร้างความแตกแยกด้วยจิตสำนึกแห่งโมหะจริต และความคิดที่คับแคบ มุ่งสร้างความรัก ความศรัทธา สามัคคีและความเป็นปึกแผ่นของประชาชาติอิสลาม เพื่อพิทักษ์รักษาประชาชาติตามเจตนารมณ์ ของพระผู้อภิบาล ท่าน ศาสดา (ศ) และผู้นำแห่งยุคสมัย ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงพระประสาทพรแด่ท่าน ศาสดา (ศ)และวงค์วานอันบริสุทธิ์ของท่าน และด้วยสิทธิอันบริสุทธิ์นั้นขอพระองค์ทรงประสาทพรแด่ผู้ศรัทธาทั้งมวล

สัยยิด สุลัยมาน ฮุซัยนี และคณะ

18 ธค 53

    แจ้งลบกระทู้นี้| อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 14:01:28 | ตอบ #41
 


รูปแสดง

IP Address :
125.25.28.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06

     ถ้าหากว่าข้อความตามแถลงการณ์การวิเคราะห์ของท่านซัยยิด ผิดไปจากความจริงกรณี อ. ฟารีด เฟ็นดี้ กับอีกสองท่านตามที่เข้าใจนั้น แล้วจับผมดันเข้าไปว่าผมประกาศความเท็จเพราะเป็นผู้โพสแถลงการณ์....คิดให้ดีด้วยนะคับว่ามีเหตุผลแค่ใหน ถามผมหรือยังว่าผมเห็นตรงกับการวิเคราะห์ในแถลงการณ์นั้นหรือยัง....แต่เพื่อให้สอดคล้องกับความสบายใจของ อ. ฟารีด เฟ็นดี้ และ บัง faeeceen เชิญเข้าใจตามสบายผมไม่ว่าอะไร เพียงแต่เตือนไว้ให้คิด ดี ๆ


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : amin lorna
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 15:07:26 | ตอบ #42
 


รูปแสดง

IP Address :
223.207.29.xxx
วันที่สมัคร :
6 กค. 52 7:48:23
เยี่ยมล่าสุด :
10 มค. 54 22:21:41

แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : biggun
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 16:56:25 | ตอบ #43
 


รูปแสดง

IP Address :
223.206.74.xxx
วันที่สมัคร :
16 ธค. 53 17:07:06
เยี่ยมล่าสุด :
9 พค. 54 1:18:55
มึงอีกตัวน่ะ"อีชบา"ไอ้กระเทยวะฮ์บีย์
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : biggun
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 16:59:35 | ตอบ #44
 


รูปแสดง

IP Address :
223.206.74.xxx
วันที่สมัคร :
16 ธค. 53 17:07:06
เยี่ยมล่าสุด :
9 พค. 54 1:18:55
กูใส่แว่นเพราะกูกำลังจะต่อดอกเตอร์โว้ย
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : arifeen abideen
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 20:02:22 | ตอบ #45
 


รูปแสดง

IP Address :
41.34.195.xxx
วันที่สมัคร :
5 พย. 53 9:42:24
เยี่ยมล่าสุด :
5 มค. 54 5:04:22
คนเรียนดอกเตอร์เค้าต้องใส่แว่นเหรอครับ
แล้วเรียนไปได้กระดาษมาอีกแผ่นนึง มันเพื่ออะไรเหรอคับ
แล้วความเป็นดร.มันช่วยเหลือสังคมยังไงเหรอคับ
ไม่ใช่ผมไม่สนับสนุุนนะครับ แต่ผมก็ต้องการเห็นดร.ที่มีคุณภาพและพร้อมจะเป็นแบบอย่างให้สังคม
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rippleblue
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 20:24:23 | ตอบ #46
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
223.206.155.xxx
วันที่สมัคร :
22 ธค. 53 21:59:31
เยี่ยมล่าสุด :
29 สค. 54 2:36:44
ดูเหมือนคุณอุสมาน ลูกหยี กำลังพยายามเลี่ยงตอบคำถามที่ผมถามไว้ในกระทู้ที่ 9 หน้าที่ 2 ว่า

===========================

คุณอุสมาน ลูกหยีครับ ผมมีข้อสงสัยอยากถามคุณว่า

ในเมื่อครั้งสิบปีที่แล้ว ทางซุนนีนัดมาเท่ากัน แต่ทางซัยยิดสุไลมานยังขอมาขึ้นเวทีเพียงคนเดียวแบบ 1 ต่อ 4 ได้

แล้วทำไมคราวนี้ อ.ฟารีด ท่านจะขอมาคนเดียวแบบ 1 ต่อ 3 บ้างไม่ได้?

แบบนี้ถือว่าซัยยิดสุไลมาน อยุติธรรมต่อฝ่ายซุนนีย์รึเปล่าครับ? 

================================

ตอบด้วยนะครับคุณอุสมานผู้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาว#!!~
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 20:57:20 | ตอบ #47
 


รูปแสดง

IP Address :
124.120.211.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06

     ตอบว่า ครั้งที่แล้วไม่มีซุนนีเข้าร่วมเสวนาด้วยแม้แต่คนเดียว มีแต่มาร่วมฟังการเสวนาระหว่างฝ่ายวาฮาบี สี่ท่าน กับฝ่ายชีอ๊ะห์หนึ่งท่าน ซึ่งในครั้งนั้นไม่มีการตกลงกันว่า มากันฝ่ายละกี่คนในสัญญา ผู้ร่างสัญญาคือ อ. อิสหาก พงษ์มณี ทนายผู้ดูแลสัญญาของ อ.อิสหาก คือ บัง อับดุลการีม ปานนพพา ผู้เซ็นสัญญาฝ่าย &คือ ท่าน สัยยิด มุสตอฟา หรือที่รู้จักกันในนาม ลาลาตอปา น้าชายของท่าน ซัยยิด สุลัยมาน ฮูซัยนี รายละเอียดเท่านี้จึงมองไม่เห็นว่าคำถามของท่าน มันตรงประเด็น เมื่อคำถามมันผิด ผมจึงไม่อาจให้คำตอบที่ถูกต้องได้


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rippleblue
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 26 ธค. 53 21:47:47 | ตอบ #48
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
223.206.155.xxx
วันที่สมัคร :
22 ธค. 53 21:59:31
เยี่ยมล่าสุด :
29 สค. 54 2:36:44
แหม ไหลได้อีกนะ

คุณอุสมาน ลูกหยีตอบไม่ถูกต้องแน่นอนครับ เพราะในวีดีโอก่อนการโต้ พิธีกรบอกชัดเจนว่าข้อตกลงอันดับแรกคือจะมีฝ่ายละเ่ท่าๆ กัน ดูวีดีโอต่อไปนี้ ในเวลาที่ 5:34/9:13

http://www.youtube.com/watch?v=kFS2Fz7qhV4

ถ้าคุณบอกว่า วัีนนั้นเป็นการโต้ระหว่างวะฮาบี-^!#@(ทั้งๆ ที่ในวีดีโอบอกว่าเป็นฝ่ายซุนนี) งั้นผมเปลี่ยนคำถามใหม่เป็น

ในเมื่อครั้งสิบปีที่แล้ว ทางวะฮาบีนัดมาเท่ากัน แต่ทางซัยยิดสุไลมานยังขอมาขึ้นเวทีเพียงคนเดียวแบบ 1 ต่อ 4 ได้

แล้วทำไมคราวนี้ อ.ฟารีด ท่านจะขอมาคนเดียวแบบ 1 ต่อ 3 บ้างไม่ได้?


แบบนี้ถือว่าซัยยิดสุไลมาน อยุติธรรมต่อฝ่ายวะฮาบีรึเปล่าครับ?


และขอถามเพิ่มอีกว่า

ทางเราเคยไม่มีัปัญหาที่จะให้ซัยยิดสุไลมานมาได้คนเดียว เเบบ 4 ต่อ 1

แล้วทำไมคราวนี้ซัยยิดสุไลมานถึงได้มีปัญหาเล่า เมื่อทางเราอยากจะมาแบบ 3 ต่อ 1 บ้าง? ตอบด้วยนะโอ้คุณอุสมานเจ้าแห่งบทกลอน 
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : กระบี่แห่งศรัทธา
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 27 ธค. 53 0:03:35 | ตอบ #49
 


รูปแสดง

IP Address :
124.120.211.xxx
วันที่สมัคร :
4 กพ. 52 7:39:26
เยี่ยมล่าสุด :
27 มค. 54 20:31:06

เรื่องนี้ชี้ชัดจัดแจ้งแถลงการณ์

คำสื่อสารท่านซัยยิดมิสงสัย

เหตุผลและประเด็นที่เป็นไป

ตามเงื่อนไขบ่งไว้ให้วิจารณ์

.......................................

จะให้ผมตอบแทนท่านนั้นไม่ได้

เพราะไม่ใช่ตัวตนคนสื่อสาร

ขีดจำกัดในฐานะประสานงาน

จะก้าวล่วงสิทธิ์ท่านได้อย่างไร

..............................................

ก็ตอบมาแบบนี้หลายทีแล้ว

อย่างชัดแจ๋วสิ่งแจ้งแถลงไข

เหตุและผลกลสำคัญคืออันใด

วินิจฉัยเอาก็ได้...ในแถลงการณ์

.......................................


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rippleblue
re: เชิญ อ.มุรีด เชคริฏอ ร่วมมือ กับ อ. ฟารีด พิสูจน์ความสัตย์ จาก ซัยยิด
วันที่ : 27 ธค. 53 0:20:15 | ตอบ #50
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
223.206.155.xxx
วันที่สมัคร :
22 ธค. 53 21:59:31
เยี่ยมล่าสุด :
29 สค. 54 2:36:44
คุณไม่ต้องตอบก็ได้ครับคุณอุสมาน ลูกหยี

แค่เพียงจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่ซัยยิดสุไลมานกำลังกระทำด้วยแถลงการนั้น

ไม่ make sense 
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
หน้า : First Back1234567Next Last
ไปยังฟอรัม 
สถิติสมาชิกผู้เข้าใช้งาน
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
38,101 กระทู้ ใน 17,488 หัวข้อ โดย 15,172 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: waher
ผู้ดูแลบอร์ดนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
0 สมาชิก 1 บุคคลทั่วไป
ผู้ใช้เมื่อ 20 นาทีที่ผ่านมา:
สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: webmaster@muslimthaipost.com