มุสลิมไทยโพสต์ มุสลิมไทยโพสต์ บอร์ด
  หน้าแรกมุสลิมไทย | หน้าแรกเว็บบอร์ด
 
ชื่อผู้ใช้ : จดจำ ?
รหัสผ่าน :
   
หน้า : First Back12
 การศึกษา
   หัวข้อกระทู้ : จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์  
โดย : MuslimONAIR
วันที่ : 1 มค. 53 6:53:08 ส่งให้เพื่อน | พิมพ์


รูปแสดง

IP Address :
161.200.134.xxx
วันที่สมัคร :
22 กค. 51 17:37:20
เยี่ยมล่าสุด :
9 มค. 55 9:49:34ไฟล์เสียงรายการ วิถีชีวิตของมุสลิม ในหัวข้อเรื่อง 

"ห น ท า ง ทำ ดี แ ล้ ว ไ ด้ เ ข้ า สู่ ส ว ร ร ค์"


โดย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/529

………………………………………….

ไฟล์เสียงรายการ วิถีชีวิตของมุสลิม ในหัวข้อเรื่อง


 "คุ ณ ค่ า ข อ ง ก า ร ใ ห้"


โดย อ. ซิดดิ๊ก มูฮำหมัด สอิ๊ด

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/520

 

ไฟล์เสียงรายการ วิถีชีวิตของมุสลิม ในหัวข้อเรื่อง


ในหัวข้อเรื่อง "15 ข้อ ถ้าไม่ได้ฟัง...แล้วบังจะเสียใจ"


โดย อ. ซิดดิ๊ก มูฮำหมัด สอิ๊ด

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/493

-----------------------------------------------------

ไฟล์เสียงรายการ วิถีชีวิตของมุสลิม ในหัวข้อเรื่อง

"ค ว า ม ป ร ะ เ ส ริ ฐ ข อ ง ก า ร ล ะ ห ม า ด ญ ะ ม า อ ะ ฮฺ"


โดย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/460

 

ไฟล์เสียงรายการ วิถีชีวิตของมุสลิม ในหัวข้อเรื่อง

" เ จ็ บ ใ ห้ ส บ า ย แ ล ะ ต า ย ใ ห้ อ ร่ อ ย "

โดย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/450

///////////////////////////////////////////////////////////////////////

ไฟล์เสียงรายการ วิถีชีวิตของมุสลิม ในหัวข้อเรื่อง

" ห น้ า ที่ ข อ ง ผู้ ศ รั ท ธ า ต่ อ อั ล ล อ ฮฺ "


โดย อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/437

@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ไฟล์เสียงรายการ วิถีชีวิตของมุสลิม ในหัวข้อเรื่อง

"เมื่อผู้ศรัทธาถูกใส่ร้าย(ฟิตนะห์)จะทำอย่างไร"

 โดย อ. ซิดดิ๊ก มูฮำหมัด สอิ๊ด

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/418

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แจ้งลบกระทู้นี้| อีเมล์ยังผู้ตอบกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : charliff_islam
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 23 กพ. 53 12:31:50 | ตอบ #11
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.86.xxx
วันที่สมัคร :
21 กพ. 53 12:25:59
เยี่ยมล่าสุด :
25 กพ. 53 17:31:06

อัสลามฯ

ขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีของทุกท่านครับ

มาฟังกันมากๆครับ เป็นสิ่งที่ดีในดุนยาครับ อิอิ

เรารักนบี

วัสลามฯ


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : MuslimONAIR
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 13 มีค. 53 23:17:29 | ตอบ #12
 


รูปแสดง

IP Address :
161.200.134.xxx
วันที่สมัคร :
22 กค. 51 17:37:20
เยี่ยมล่าสุด :
9 มค. 55 9:49:34

ไฟล์เสียงการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ผลิตรายการโดย ทีวีมุสลิมไทยแลนด์(ทีวีดาวเทียม)
ในหัวข้อเรื่อง "การตั้งใจทำความดีเพื่ออัลลอฮฺในทุกๆสภาพการณ์" โดย อ.ซิดดิ๊ก มูฮัมหมัด สอิ๊ด

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/399

 

 


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : MuslimONAIR
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 13 มีค. 53 23:27:05 | ตอบ #13
 


รูปแสดง

IP Address :
161.200.134.xxx
วันที่สมัคร :
22 กค. 51 17:37:20
เยี่ยมล่าสุด :
9 มค. 55 9:49:34

ไฟล์เสียงการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่อง  อาหารใจไร้เทียมทาน

โดย อาจารย์ อาบีดีน  ฮัดซัน 

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/383

…………………………………………………………………………………………

ไฟล์เสียงการบรรยายศาสนธรรมในหัวข้อเรื่อง  

ปัญหาเยาวชนบนทางรอด  โดย อ. ยะห์ยา  โต๊ะมางี 

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/385

…………………………………………………………………………………

ไฟล์เสียงการอภิปรายในหัวข้อ 

 เรื่อง  ปฏิวัติสังคม- การศึกษาด้วยอิสลาม

โดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข     ดร. อณัส  อมาตยกุล  รศ.ดร. จรัญ  มะลูลีม   ดร.วิศรุต  เลาะวิถี   ดำเนินการอภิปราย   

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/384

…………………………………………………………………………………………………………..

ไฟล์เสียงการเสวนาธรรมในหัวข้อเรื่อง  ดุนยา-โดนใจ-ใช่เลย

โดย อาจารย์ซิดดิ๊ก  มูฮัมหมัดสอิ๊ด  อาจารย์ยูซุฟ  พงกาวี  อาจารย์ฮาบีบุ้ลลอฮฺ  ศรีอุทัย  อาจารย์รอมฎอน  คล้ายเจริญ     คุณคอลิด  ปู่ทอง  ดำเนินการเสวนา

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/386

…………………………………………………………………………………

เทปบันทึกการบรรยายพิเศษในโครงการศึกาษาอิสลามวันเสาร์ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์

ในหัวข้อเรื่อง "ซุนนะห์ของท่านนบีที่ถูกลืม"
โดย "อ.มุสตอฟา อยู่เป็นสุข "

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/393

 

 


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rayes
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 16 เมย. 53 18:08:07 | ตอบ #14
 


รูปแสดง

IP Address :
119.31.22.xxx
วันที่สมัคร :
7 กพ. 52 3:32:11
เยี่ยมล่าสุด :
8 พย. 53 5:21:21
ชี้แจงและปก ป้องแนวทางอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์

1. แนวทางใด บ้าง ที่อยู่ในมัซฮับอะลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์

2. บรรดา ฟัตวาอุลามาอ์เกี่ยวกับผู้หมิ่นอะฮ์ลิสซุนนะฮ์อัลอะชาอิเราะฮ์

3. อัลอะชา อิเราะฮ์ตามทัศนะของท่านชัยค์ อัลก๊อรฏอวีย์

4. หลักฐาน ของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์อัลอะชาอิเราะฮ์ในการรับรองเรื่องอะกีดะฮ์

5. แนวทาง อะฮ์ลิสซุนนะฮ์จากสะลัฟและคอลัฟ

6. หากมีคำ ถามว่าพระองค์อัลลอฮ.อยู่ที่ไหน?

7. อัลเลาะ ฮ์ทรง"อิสติวาอฺ"เหนือบัลลังก์(วิเคราะห์ทัศนะอะกีดะฮ์เชิงเปรียบเทียบ)

8. สะลัฟ และค่อลัฟ ระหว่าง ความเหมาะสมและความจำเป็น

9. อุลามา อฺผู้เชี่ยวชาญในความรู้ตีความ(ตะวีล)ได้หรือไม่?

10. อัลลอฮ์ อยู่ใหน? สะลัฟเขาตอบกันอย่างไร?

11. ท่านอิบ นุกะษีรมีอะกีดะฮ์ตามมัซฮับอะชาอิเราะฮ์

12. การตะวี ล(ตีความ)นั้นฮะรอมและเป็นแนวทางของสะลัฟหรือไม่?

13. ปัจจัย ที่ทำให้มนุษย์ห่างไกลจากแนวทางที่ถูกต้อง

14. การเชื่อ ว่าอัลเลาะฮ์ทรงมีนั้น ด้วยสติปัญญาหรือด้วยหลักฐาน?

15. ความ เชื่อพี่น้องมุสลิมส่วนมากตกนรกถือว่าเป็นบิดอะฮ์ลุ่มหลง?

16. แก้ต่าง การใส่ใคล้ที่มีต่ออัลอะชาอิเราะฮ์

17. คำถาม เกี่ยวกับซีฟัต 20

18. ท่าน อิบนุญะรีรอัฏฏ๊อบรีย์ซึ่งเป็นสะลัฟตีความว่าพระหัตถ์ของอัลเลาะฮ์คือพลัง อำนาจ

19. ท่าน อัฏฏ๊อบรีย์ตีความอิสติวาอ์เป็นอำนาจการปกครอง!

20. ท่านบุคอ รีย์ได้ตีความ"ตะวีล" อัลกุรอาน?

21. ข้อแตก ต่างระหว่างอะกีดะฮ์วะฮาบีย์ , อัลอะชาอิเราะฮ์ , ,และมั๊วะตะซิละฮ์ อันเกี่ยวกับซีฟาตของอัลเลาะฮ์ ์

22. ท่านอิ มามอิบนุ หะญัร อัลอัสกอลานีย์กับท่านอิมามนะวาวีย์มีอะกีดะฮ์แบบวะฮาบีจริงหรือ?

23. อุลามา อฺวะฮาบีย์จำต้องยอมรับว่าอัลอะชาอิเราะฮ์คืออะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์

24. เสวนาการ เห็นอัลเลาะฮ์ในวันกิยามะฮ์

25. วะฮาบีย์ เชื่ออัลเลาะฮ์ทรงเคลื่อนย้ายจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ

26. มือของ อัลเลาะฮ์ตามหลักอากีดะฮ์ของวะฮาบีย์

27. ซีฟัต มือของอัลเลาะฮ์ในแง่มุมหนึ่งตามการอธิบายของวะฮาบีย์

28. ทิศที่ เจ็ดที่มีให้กับอัลเลาะฮ์ของอะกีดะฮ์วะฮาบีย์

29. อะกีดะฮ์ วะฮาบี قديم النوع حادث الآحاد เกี่ยวกับซีฟัตกะลามมันเป็นอย่างไร? 

30. วะฮาบีย์ มีทัศนะว่าการมอบหมาย(ตัฟวีฎ)ทั้งความหมายและรูปแบบวิธีการเป็นแนวทางที่ ชั่วร้าย!

31. การแบ่ง เตาฮีดออกเป็น อุลูฮียะฮฺและรุบูบียะฮฺนั้นเป็นบิดอะฮฺหรือไม่?

32. ตัวอย่าง การบิดเบือนตำราของแนวทางวะฮาบียะฮ์ 

33. วะฮาบี ยะฮ์กับอะกีดะฮ์อัลเลาะฮ์ทรงมีรูปร่าง(วัลอิยาซุบิลลาฮ์) 

34. อีกมุม มองจุดกำเหนิดวะฮาบีย์ตามนัยยะซุนนะฮ์ของท่านนบี(ซ.ล.) 

35. การตี ความฮะรอมหรือไม่และข้อเท็จจริงสะลัฟมีจุดยืนอย่างไร
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : rayes
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 16 เมย. 53 18:14:43 | ตอบ #15
 


รูปแสดง

IP Address :
119.31.22.xxx
วันที่สมัคร :
7 กพ. 52 3:32:11
เยี่ยมล่าสุด :
8 พย. 53 5:21:21
ประเด็นฟิกห์เชิงคิลาฟียะฮ์

0. สารบัญ  ถาม - ตอบปัญหาศาสนา

1. การสังกัด มัซฮับ 

2. การ ไม่มีมัซฮับ บิดอะห์อันตรายที่มาคุกคามชะรีอะฮ์อิสลาม 

3. จุด ยืนอิสลามต่อประเด็นการขัดแย้งในด้านวินิจฉัย

4. กุ นูตในละหมาดซุบฮิ

5. ถ้อยคำ และความหมายกุนูตและวิธีละหมาดตามอิมามที่ไม่กุนูต

6. หลักฐาน ละหมาดตะรอวิห์ 20 รอกะอัต

7. การ ละหมาดฮะดียะฮ์

8. การละ หมาดตัสบีห์

9. ละหมาดฮา ยัตเป็นญะมาอะฮ์ได้หรือไม่? และละหมาดฮายัตให้แก่ต่างศาสนิกได้หรือไม่?

10. การกล่าว อุซ๊อลลี

11. การอ่าน อะอูซะบิลลาฮ์และบิสมิลลาฮ์ในละหมาด

12. การ ยกมือหลังละหมาดห้ามเวลา

13. ขอดุอา เป็นญะมาอะฮ์ได้หรือไม่?

14. ละหมาดฮะ ยัดมีหลักฐานฮะดิษซอฮิห์รับรอง

15. การจับ มือสลามหลังละหมาด

16. การลูบ หน้าหลังละหมาด

17. การกล่า ว "ซัยยิดินา" ในละหมาดได้หรือไม่?

18. การเอา มือวางบนหน้าอกในละหมาด

19. ซุนนะ ฮให้ถือศิลอดในเดือนรอญับหรือไม่

20. อนุญาต ไหมสำหรับการละหมาดตะรอวีห์โดยที่อีหม่ามนั้นดูคัมภีร์อัลกุรอ่านขณะนำ ละหมาด

21. การซ่อ ลาวาตระหว่างพักละหมาดตะรอแวะฮ์

22. ได้ยีน เสียงอาซานแล้วกินข้าวซูโฮรต่อได้หรือไม่?มีบางกลุ่มว่าทำได้

23. ได้ยีน เสียงอาซานแล้วกินข้าวซูโฮรต่อได้หรือไม่

24. จ่ายซา กาตฟิตเราะฮ์ข้าวสารและเป็นเงิน

25. ออกซะกา ตให้มัสยิด

26. ซา ก๊าตฟิตเราะห์ให้มัสยิด(บัยตุลมาล)และขายซะกาตได้หรือไม่?

27. เมา ลิดรำลึกถึงนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 

28. เขาว่า **#%ฮเริ่มต้นเมาลิดจริงหรือ?

29. เสวนา เรื่องเมาลิดระหว่างอะฮ์ลิสซุนนะฮ์อัลอะชาอิเราะฮ์กับวะฮาบียะฮ์

30. วิจารณ์คำ ตอบเรื่องเมาลิดของโต๊ะครูวะฮาบีย์(1)

31. วิจารณ์คำ ตอบเรื่องเมาลิดของโต๊ะครูวะฮาบีย์(2)

32. การออกดะ วะฮ์

33. การอ่าน อัลกุรอานที่กุบูร 

34. การ ทำบุญเป็นทานแก่มัยยิด

35. การทำบุญ เป็นทานแก่มัยยิด 7 วัน

36. การทำบุญ 40 วัน

37. การทำ บุญ 100 วัน

38. การเฝ้า กุบูร?

39. ทายาททำ ซอดาเกาะฮ์(หรือทำบุญ)ให้แก่ผู้ตายได้หรือ

40. การ เยี่ยมกุบูรในวันอีด 

41. เก็บ เงินไว้ซอดาเกาะฮ์ให้คนตายในครอบครัวอย่างอื่นนอกจากทำบุญเลี้ยงอาหารได้ ป่าวคับ

42. ยัง สงสัยอยู่คับ เรื่องที่เคยถามไป ถ้าไม่เลี้ยงทำบุญได้ป่าวคับ

43. การ อ่านยาซีนในวันศุกร์และความเชื่อ

44. ผู้ตาย มีหนี้สินจะทำบุญได้หรือไม่?

45. การปลูก ต้นไม้บนกุโบ้ร

46. ที่ มาของการลากข้าวสาร

47. การ แบ่งประเภทบิดอะฮ์ฎ่อลาละฮ์กับบิดอะฮ์ฮะสะนะฮ์

48. ฮุ กุ่มตัลกีนมัยยิด

49. การเสวนา เรื่องตัลกีน (ภาคพิเศษ)

50. บท วิภาษบทความเฉพาะกิจ ออกอีดิลอัฎฮาที่ไม่ต้องรอคำประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี 
 
51. คนต่าง ศาสนิกให้เนื้อกุรบานได้ไหมครับ

52. การอ่าน ยาซีน 3 จบและเลี้ยงอาหารคืนนิสฟูชะอฺบาน

53. หนังสือ คุณค่าอะมัลอ่านได้หรือไม่?

54. วิ เคราะห์ฮะดิษมนุษย์ตายแล้วอะมัลเขาจะขาดตอนนอกจาก 3 ประการ

55. การ เสวนาระหว่างชัยค์อัลบูฏีย์กับผู้ที่ไม่มีมัซฮับ

56. การกล่าว ศอดดอกัลลอฮุลอะซีม   

57. ความ หมายคำกล่าวของอิมามอัชชาฟิอีย์ "เมื่อฮะดิษซอฮิห์ มันคือมัซฮับของฉัน"

58. ฮะดิษ ที่มาทอนความหมายฮะดิษทุกบิดอะฮ์ลุ่มหลง

59. หลักการ ปฏิบัติด้วยกับหะดิษฏออีฟตามทัศนะของอะฮ์ลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์

60. ไม่มี ให้กับมนุษย์นอกจากสิ่งที่เขาได้พากเพียรไว้อธิบายอายะฮ์ 39 ซูเราะฮ์อันนัจญมุ(ผลบุญถึงผู้ตาย)
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : MuslimONAIR
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 24 เมย. 53 6:56:51 | ตอบ #16
 


รูปแสดง

IP Address :
161.200.134.xxx
วันที่สมัคร :
22 กค. 51 17:37:20
เยี่ยมล่าสุด :
9 มค. 55 9:49:34

ไฟล์เสียงการบรรยายพิเศษ ณ มูลนิธิสันติชน ลาดพร้าว112


หัวข้อเรื่อง "ทำไมต้องมาละหมาดที่มัสยิด ไม่มาได้หรือไม่ "


โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด กับ อ.ยูซุฟ พงกาวี

http://www.muslimonair.com/mp3/?q=node/467

 


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : mommam
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 4 พค. 53 15:31:20 | ตอบ #17
 


รูปแสดง

IP Address :
10.9.7.xxx
วันที่สมัคร :
18 ธค. 50 1:29:12
เยี่ยมล่าสุด :
11 มิย. 53 15:13:37


User Attachement
แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : RINUM
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 4 พค. 53 16:28:48 | ตอบ #18
 


รูปแสดง

IP Address :
124.120.118.xxx
วันที่สมัคร :
16 สค. 51 23:25:34
เยี่ยมล่าสุด :
11 มีค. 54 10:09:11
ถ้านี่เปลี่ยนเป็นกระทู้ให้ร่วมเรียกร้องการสาบานของคณะกรรมการอิสลาม

ผมขอร่วมเรียกร้องด้วยคนครับ 1 คน 1 เสียง เพื่อหาแนวทางให้จุฬาฯสีขาวอย่างแท้จริง

แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : yusuf bin abdun hamid
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 5 พค. 53 0:32:33 | ตอบ #19
 ไม่มีรูปแสดง

IP Address :
124.120.106.xxx
วันที่สมัคร :
19 สค. 52 8:26:51
เยี่ยมล่าสุด :
7 ตค. 55 11:10:55

กระทู้นี้ ตอกย้ำในสิ่งที่เป็นความชั่วร้าย

อันเป็นสาเหตุให้ ความเลยร้ายกระจายไปบนหน้าแผ่นดิน

หยุดคิด หยุดพูดเรื่องความชั่วร้าย จะได้มีช่องว่างแห่งความดีงาม

เมื่อความดีแพร่กระจายออกไป ความชั่วร้ายก็จักมลายสิ้น

อิสลามสอน: แม้เพียงคิดว่าเขาทำชั่ว ก็ละเมิดในสิทธิ์แล้ว

สำนักคิดคนขายเครา


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
โดย : shabab jihad
re: จงฉวยโอกาสทำความดี ให้มากที่สุดใน 5 สภาวการณ์
วันที่ : 10 พค. 53 11:49:12 | ตอบ #20
 


รูปแสดง

IP Address :
118.173.213.xxx
วันที่สมัคร :
10 กค. 51 21:04:25
เยี่ยมล่าสุด :
9 มค. 54 10:15:01

เรเยสมาไม้ไหนครับ

เค้าพูดเรื่อง จุฬา

ไม่ใช่มาเรียกร้อง สังกัดอาชาอีเราะห์นะครับ


แจ้งลบกระทู้นี้ | อีเมล์ยังเจ้าของกระทู้ เมล์ถึงผู้โพสกระทู้นี้ | ขึ้นด้านบน
หน้า : First Back12
ไปยังฟอรัม 
สถิติสมาชิกผู้เข้าใช้งาน
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
38,383 กระทู้ ใน 18,018 หัวข้อ โดย 15,209 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: surawut_j
ผู้ดูแลบอร์ดนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ :
0 สมาชิก 1 บุคคลทั่วไป
ผู้ใช้เมื่อ 20 นาทีที่ผ่านมา:
สำนักข่าวมุสลิมไทย
340 ลาดพร้าว 112 วังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทร 0-2514-0593 แฟ็กซ์ 0-2538-4215 Email: webmaster@muslimthaipost.com