บทความซากาต
ปัญหาของการจ่ายซากาตฟิตเราะห์ด้วยเงิน
ปัญหาหรือข้อเสียของการจ่ายซากาตฟิตเราะห์ด้วยเงิน มีดังนี้
ซะกาตฟิตเราะห์คืออะไร ?
ซะกาตฟิตเราะห์คืออะไร ? สถานภาพของฟิตเราะห์เป็นอย่างไร ? ใครบ้างที่ต้องบริจาคซะกาตฟิตเราะห์ ?
การจ่ายซะกาตฟิตเราะห์หลังรอมฎอน ถือเป็นฟัรดูหรือไม่?
อัตราซะกาตฟิฏเราะฮฺ คือ 1 ศออ์(ทะนาน)จากชนิดอาหารหลักที่ใช้บริโภคในประเทศ จำนวน 1 ศออ์ของท่านนบี ศ็อลฯเท่ากับ 4 มุด ( หรือ 4 กอบมือขนาดปานกลาง)
เวลาจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ และจ่ายให้ใคร?
เมื่อใดจะออกซะกาตฟิตเราะห์ และบริจาคให้กับใคร ?
อาหารประเภทใดที่จะใช้ออกเป็นซะกาตฟิตเราะห์ ? และจำนวนเท่าใด ?
อาหารประเภทใดที่จะใช้ออกเป็นซะกาตฟิตเราะห์ ? และจำนวนเท่าใด ?
การตวงข้าวซะกาต บทบัญญัติเกี่ยวกับ ซะกาตฟิฏเราะฮฺ
ซะกาตฟิฏเราะฮฺ เป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกฟัรฎูต่อมุสลิมทุกคน จำเป็นต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺในช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนจนถึงก่อนละหมาดอีดิ้ลฟิฏริ...
ซะกาตฟิฏรฺ (ฟิฏเราะฮฺ) ตามหลักการอิสลาม นานาทัศนะของอุละมาอ์
ซะกาตฟิฏเราะหฺ หรือ ซะกาต อัลฟิฏเราะหฺ (การสะกดไม่มาตรฐานอื่น ๆ ซะกาตฟิตเราะหฺ, ซะกาตฟิตเราะห์, ซะกาต อัลฟิตเราะหฺ, ซะกาตุลฟิฏเราะหฺ, ซะกาตุลฟิฏเราะห์) เป็นทานที่มุสลิมต้องจ่ายระหว่างตกดินก่อนวันอีดุลฟิฏริ ให้แก่ศรัทธาชนผู้ยากจน :-จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บัญญัติซะกาตุลฟิฏริ ซะกาตุลฟิฎริได้บัญญัติบังคับแก่ใครบ้าง ?
มุสลิมใหม่ - มุสลิมเก่า ไม่เคยจ่ายซากาตฟิตเราะห์ หรือจ่ายมั้ง ลืมบ้าง จะทำอย่างไรดี
มุสลิมจะต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ คนละเท่าไหร่ (กี่กิโลกกรัม/กี่ลิตร)
ซะกาตฟิตเราะฮ์ 1 กันตัง เท่ากับกี่ลิตร - ปริมาณการจ่าย ซะกาตฟิตเราะฮ์
ปริมาณ 1 กันตัง เท่ากับ 5  ลิตรกับอีกเศษหนึ่งส่วนสาม 1/3  ลิตรตามมาตรตวงของชาวอีรัก  หรือน้ำหนัก  2  กิโลกรัมกับอีก 4  ขีดโดยประมาณ
บุคคลผู้มีสิทธิได้รับ ซะกาตฟิฏเราะฮฺ - จ่าย ซะกาตฟิฏเราะฮฺ ด้วยเงินแทนอาหารได้หรือไม่
บรรดาอุละมาอ์ส่วนใหญ่ถือว่าหากบุคคลใดมีอาหารหรือข้าวสารไม่ครบนิศอ บ(คือ 1 ศออ์ขึ้นไป)ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายซะกาตฟิฏเราะฮฺ  ในที่นี้รวมถึงทารกที่ยังอยู่ในครรภ์มารดาก็ไม่ต้องจ่าย
ฟัรดู ซะกาตฟิตเราะห์ - ซะกาตจะต้องจ่ายให้เสร็จสิ้นก่อนละหมาดอีด
หลักการ และบทบัญญัติ เกี่ยวกับ ซะกาตฟิตเราะห์ นั้นมีว่าอย่างไร (ถาม-ตอบ)
ซะกาตฟิตเราะห์ นานาคำถาม เกี่ยวกับ ซะกาตฟิตเราะฮฺ มีคำตอบ
ซะกาตฟิตเราะฮฺคือซะกาตอะไร?  จำเป็นแก่ใครบ้าง?
ซะกาต ความสำคัญของซะกาตในอัลอิสลาม
เจตนาของการจ่ายซะกาต  คือ การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จากความตระหนี่ ขี้เหนียว ซึ่งเป็นโรคที่เป็นภัยต่อความเจริญทางจิตใจของสังคมมนุษย์ ซะกาตจึงเป็นสิ่งชำระล้างสังคมให้บริสุทธิ์จากการขัดแย้งระหว่างคนมีกับคนจน
ศาสนาและสาธารณประโยชน์ การบริจาค ตามหลักอิสลาม
การทำงานในด้านศาสนาและสาธารณประโยชน์ ไม่ว่าองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ไม่ว่าระดับ ประเทศ ระดับโลก หรือแม้ในระดับ ตำบลหมู่บ้านก็ตาม จำเป็นจะต้องใช้ทุน
นานาชาติชื่นชมไอเดียจัดงานสโมสรฮัจย์สัมพันธ์ของไทย
นานาชาติตอบรับเข้าร่วมและพร้อมสนับสนุนการริเริ่มของผู้แทนฮัจย์ทางการไทย ในการจัดงานชุมนุมสโมสรฮัจย์สัมพันธ์ประจำปีนี้
<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>

รวมลิงค์: ฟังกุรอานออนไลน์ :

all-quran (เลือกผู้อ่านได้) , Globalquran (อ่านต่อเนื่อง กุรอานแปลไทย)*** ,  quran.com listen2quran (แปลไทย) , quranexplorer (แปล) , quranflash (กุรอาน) , quranicaudio (ดาวน์โหลด mp3) , mp3quran (ฟังและดาวน์โหลด) , islamfactory (ฟังและดาวน์โหลด) , islamway (ฟังและดาวน์โหลด) , tvquran (ฟัง/โหลด) , all-quran (ภาพ/เลือกผู้อ่านได้)

วาไรตี้ :

ฮาลาลไทยแลนด์ , มุสลิมแคมปัส , เสื้อผ้าผู้หญิง,ฟะตอนี , มุสลิม ชลบุรี ดอทคอม , มุสลิมะห์ทูเดย์, ไทยอิสลามิค , ฟิตยะฮฺ , กะอฺบะอฺอินโฟ , เตาบะฮฺ , ฮิลาลไทยแลนด์ , บ้านมุสลิมะฮ์ , รักนบี , นักเรียนซุนนะห์ , นิว มุสลิม ไทยแลนด์ ดอทคอม , ศิลปวิทยาการอิสลาม , มุสลิม จีน ดอทคอม , อิสลาม.in.th. มุสลิมสันติธรรม , islammore , มุสลิม2เวิร์ลดแหล่งพบปะมุสลีมะฮฺ ออนไลน์

องค์กร :

คณะกรรมการอิสลามกรุงเทพ, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ,มูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสาน, สภายุวมุสลิมโลก , มูลนิธิศรัทธาชน , มูลนิธิสันติชน , มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางฯ , มูลนิธิอนุรักษ์มรดกฯ , สมาคมยุวมุสลิมฯ , สมาคมนักเรียนโมร็อคโค , สมาคมแพทย์มุสลิมดอทคอม , สมาคมคุรุสัมพันธ์ , สหพันธ์นิสิตนศ.มุสลิมใต้ , อัซซุนนะห์ , แผนงานสุขภาวะมุสลิมไทยดอทคอม , สถาบันมาตรฐานฮาลาล , มัจลิซอิลมี่ย์ , ห้องสมุดอิกเราะอฺ ,สหกรณ์ษะกอฟะฮ,ชมรมมุสลิมเพื่อการศึกษาและพัฒนาผู้ต้องขังดอทคอม , เครือข่ายสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสันติภาพ

มัสยิด :

กมาลุลอิสลาม , ริยาดิสสุนัน , ริยาดิสสุนัน , ต้นสน , ฮารูน , อัตตะอาวุนบางปู , มัสยิดกลางจังหวัดฉะเชิงเทรา , มัสยิดสามอิน  , มัสยิดบ้านครัว

ธุรกิจ :

บริการจัดทำเว็บไซต์ Mnet.co.th , บริการแปลภาษาอาหรับ , โรงแรม ปริ๊นเซส ปาร์ค , ธ.อิสลาม , รีเจ้นท์ , นิวเวิลด์ลอดจ์  , ฮาว่าไอที , สินธรสเต็กเฮาส์ , อพาร์ทเม้นท์ เพชร เพลส, อินเดียน ชอยส์,  Approachad advertising Ltd., chudwainam,  Annisa Shop ,น้ำมัน ฮับบะตุสเซาดะฮ์ ชนิดแคปซูล เพื่อสุขภาพ ตากะยายฮาลาลเบเกอรี่

บุคคล :

มุรีด ทิมะเสนฺ , สมชาย นีละไพจิตรฺ , ปุถุชน , Yuwita , Kwpd , Abu-rijaal , Ar-ish , Na-jaah , MuskahUnussorn , Nurullah3 , Somewords , Gentle Lateefa , Nasidakhae , Intaneer , Davevador , Islam Inside , อาจารย์อาลี เสือสมิง

สื่อมวลชน :

นิสาวาไรตี้ดีนทูเดย์ , ทีวีมุสลิมไทม์

สถาบันการศึกษา :

ศึกษาต่ออินเดีย วิทยาลัยอิสลามฯ ม.อ.ฺ , วิทยาลัยอิสลามยะลา , ท่าอิฐศึกษา, ศาสนวิทยา , ราษฎร์ประชานุเคราะห์ , อาลาวียะห์วิทยา , อาซิซสถานฺ , อัตตัรกียะห์ , อิสลามสันติชนฺ , อิสลามศรีอยุธยา , พัฒนาวิทยา , สังคมอิสลามวิทยา , อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย , ปอเนาะสุบุลลิสสาลาม, มิฟตาฮุ้ลอุลูมิดดีนียะห์(บ้านดอน),มัจลิซุดดีนี,โรงเรียนดวงแก้วพิทยา (กระบี่ ) , โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ , โรงเรียนทินกร ,  โรงเรียนศิริธรรมวิทยา , โรงเรียนภัทรียาอนุบาล-ศรีทักษิณ, โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม  

ชมรม :

ชมรมกอรีสัมพันธ์ , มุสลิมรามฯ,ชมรมมุสลิมสายน้ำดอทคอม ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัย : ม.ทักษิณ สงขลา , ชมรมนักเรียนเก่าซูดาน 
ม.ราชภัฏสงขลา , ม.อ.หาดใหญ่ ,  มหาบัณฑิต มอ.ปัตตานี , ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) , ชมรมมุสลิมจุฬา,ชมรมมุสลิมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ,โรงเรียนบำรุงศาสน์ มูลนิธิ(ปอเนาะคลองลึ)สงขลาชมรมวะร่อซะตุซซุนนะฮฺ ,ชมรมนักเรียนโรงเรียนมิศบาฮุ้ลอูลูมชมรมคุ้มครองผู้บริโภคฮาลาล , ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ(BUMC) , ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,   ชมรมวลัยลักษณ์