ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ รุกพัฒนานักการตลาดทั่วโลก ปูรากฐานที่แข็งแกร่งร่วมสร้างแบรนด์ “ซีพี” สู่แบรนด์โลก

พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วันที่ : 10 สค. 58

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ซีพีเอฟ รุกพัฒนานักการตลาดทั่วโลก ปูรากฐานที่แข็งแกร่งร่วมสร้างแบรนด์ “ซีพี” สู่แบรนด์โลก

keywords: ซีพีเอฟ, ซีพี, นักการตลาด, การตลาด, ธุรกิจมุสลิม

 

ซีพีเอฟ รุกพัฒนานักการตลาดทั่วโลก ปูรากฐานที่แข็งแกร่งร่วมสร้างแบรนด์ “ซีพี” สู่แบรนด์โลก

ซีพีเอฟมุ่งพัฒนาศักยภาพทีมการตลาดทุกระดับของบริษัททั่วโลก จัดอบรมนักการตลาดของบริษัททั่วโลกในหลักสูตร “Global Brand Team Meeting” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนักการตลาดทุกคน มองเห็นเป้าหมายธุรกิจร่วมกัน และร่วมกันขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ปูทางการสร้างแบรนด์ “ซีพี” เติบโตสู่การเป็นแบรนด์ในระดับโลกต่อไป

นายวิทวัส ตันติเวสส รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์อาหาร สำนักการตลาดกลาง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟจับมือกับ บริษัท ซีพีเอฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการสัมมนาสำหรับนักการตลาดของบริษัทในชื่อ “Global Brand Team Meeting” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักการตลาดของซีพีเอฟในทุกระดับให้สามารถตอบสนองและจัดการอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ทางการตลาดที่เกิดขึ้นใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา และร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้แบรนด์ซีพี บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่จะก้าวสู่การเป็น “ครัวของโลก” ท่ามกลางการแข่งขันทางการตลาดแบบไร้พรมแดน มีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

“หลักสูตรการสัมมนา Global Brand Team Meeting ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทีมการตลาดของซีพีเอฟจากทุกประเทศได้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการตลาดของบริษัทร่วมกัน มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้กลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสร้างความพร้อมให้ทีมงานมีศักยภาพในการขับเคลื่อนแบรนด์ “ซีพี” ให้เติบโตเป็นแบรนด์ชั้นนำได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วโลก บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก” ที่เป็นผู้สร้างสรรค์อาหารที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคทั่วโลกอย่างเพียงพอได้ ” นายวิทวัสกล่าว

นายวิทวัสกล่าวต่ออีกว่า บริษัทได้จัดการสัมมนาในหลักสูตร Global Brand Team Meeting ให้กับนักการตลาดรุ่นแรกไปจำนวน 90 คนจาก 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ กัมพูชา จีน อินเดีย บังคลาเทศ และตุรกี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่นักการตลาดซีพีเอฟจากประเทศต่างๆ มารวมตัวกัน และมีแผนที่จะจัดอบรมให้กับนักการตลาดที่เหลือต่อไป เพราะการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะช่วยให้นักการตลาดของบริษัททุกคนในแต่ละประเทศได้เห็นเป้าหมายและทิศทางการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีทักษะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำแบรนด์ “ซีพี” ไปสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดในที่สุด นอกจากนี้ การสัมมนาในครั้งนี้ยังนับเป็นโอกาสที่ดีของทีมงานจากแต่ละประเทศได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การตลาดซึ่งกันและกัน

“เราคาดหวังว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยเสริมพลังการทำงานเป็นทีมของนักการตลาดซีพีเอฟจากทุกประเทศให้มีความพร้อมที่จะร่วมสนับสนุนและผลักดันให้แบรนด์ “ซีพี” สามารถเติบโตและยืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และก้าวสู่การยอมรับในเวทีตลาดระดับโลก นอกจากนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้นักการตลาดทุกคนได้ตระหนักดีว่าตนเองเป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจของบริษัทบรรลุความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย” นายวิทวัสกล่าว

การจัดสัมมนาหลักสูตร Global Brand Team Meeting เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของนโยบายการพัฒนาบุคลากรของซีพีเอฟให้เป็นทั้ง “คนดี” และเป็น “คนเก่ง” ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีความเป็นผู้นำ และพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อน ซีพีเอฟ ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

 

 

 

ที่มา: 

www.muslimthaipost.com

tags:
ซีพีเอฟ, ซีพี, นักการตลาด, การตลาด, ธุรกิจมุสลิม
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกันนี้
ข่าววันนี้
ดูทั้งหมด   
บทความดีๆ
ดูทั้งหมด