ข่าวประชาสัมพันธ์

ซีพีเอฟ ตอกย้ำผู้นำองค์กรแห่งความปลอดภัย

พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วันที่ : 9 กค. 58

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: ซีพีเอฟ ตอกย้ำผู้นำองค์กรแห่งความปลอดภัย

keywords: ข่าวประชาสัมพันธ์, ซีพีเอฟ, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), จัดกิจกรรม, อาหารซีพีเอฟ, CPF


ซีพีเอฟ ตอกย้ำผู้นำองค์กรแห่งความปลอดภัย

ในแต่ละปีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานได้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อมอบรางวัลให้กับสถานประกอบการและบุคลากรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยดีเด่น ทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงานด้านความปลอดภัย สำหรับปี 2558 นี้พลเอก  สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นมอบรางวัล พร้อมกล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม กระตุ้นจิตสำนึกให้สถานประกอบการของไทยพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางให้บุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงาน อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถานประกอบกิจการให้ดีขึ้น

นายนพดล ศิริจงดี รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาต่อเนื่องกว่า 20 ปี ทำให้สามารถคว้ารางวัลจากงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2558 ที่จัดโดยกระทรวงแรงงาน มาได้จำนวน 55 รางวัล ได้แก่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย 48 แห่ง, รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดีเด่น 1 แห่ง, รางวัลทีมฉุกเฉินประจำสถานประกอบการ 3 รางวัล และรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยดีเด่น 3 ท่าน

“รางวัลที่ซีพีเอฟได้รับมาจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน จากประสบการณ์ การเรียนรู้ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจะยังคงพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมต่อไป เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีต่อพนักงาน พร้อมมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในด้านขวัญและกำลังใจในการทำงาน บริษัทได้คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลทำให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพทั้งระบบ ทั้งด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป” นายนพดล กล่าว

“โรงงานผลิตอาหารสัตว์พิษณุโลก เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นติดต่อกัน 15 ปี เรารู้สึกดีใจที่เราได้รับรางวัลนี้ เพราะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีแรก ๆ การเข้าประกวดเป็นสิ่งใหม่ เราจึงต้องเตรียมความพร้อมศึกษาข้อมูลและข้อกำหนดต่าง ๆ ทั้งยังต้องนำข้อกำหนดมาปฏิบัติ และทำความเข้าใจกับพนักงาน  แต่ในปีหลัง ๆ เราได้นำข้อกำหนดเหล่านั้นมาวางแผน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยพนักงานจะได้ซึมซับและตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้เรายังให้

ความสำคัญและมีการติดตามการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา โดยดำเนินโครงการค้นหา “Near Miss” คือจุดที่จะก่อเกิดความเสี่ยงหรืออันตรายจะถูกกำจัดไป  ดังนั้นหากพนักงานสามารถวิเคราะห์สิ่งที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ และมีการนำเสนอ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจะทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเกิดความยั่งยืน” นายสมศักดิ์  รักศักดิ์สยาม กล่าว

ซีพีเอฟมีนโยบายส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่น ที่กระทรวงแรงงานจัดขึ้นมาหลายปีแล้ว เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการทำงานด้านความปลอดภัยของบริษัท โดยในปีนี้มีโรงงานของซีพีเอฟถึง 12 แห่งที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ติดต่อกันตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป อาทิ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ลำพูน, โรงงานผลิตอาหารสัตว์บกหนองแค สระบุรี, โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำบ้านพรุ สงขลา สามารถคว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่14 ขณะที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ธารเกษม สระบุรี, โรงงานมีนบุรี 1 กรุงเทพมหานคร, โรงงานแปรรูปเนื้อไก่สระบุรี ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และในปีนี้โรงงานซีพี-เมจิ ยังได้รับ 3 รางวัล จากรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ดีเด่นอีกด้วย 

 

 

 

 

 

www.muslimthaipost.com

tags:
ข่าวประชาสัมพันธ์, ซีพีเอฟ, จัดกิจกรรม, อาหารซีพีเอฟ, CPF
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกันนี้
ข่าววันนี้
ดูทั้งหมด   
บทความดีๆ
ดูทั้งหมด