ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ 'THAILAND HALAL ASSEMBLY'

พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วันที่ : 30 ธค. 57

 

สำนักข่าวมุสลิมไทยโพสต์: กำหนดการ การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ 'THAILAND HALAL ASSEMBLY' จัดระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2557

keywords: กำหนดการ,Thailand Halal Assembly 2014, งานวิชาการฮาลาลระดับโลก มหกรรมสินค้านานาชาติ

 

กำหนดการ การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ

 Thailand Halal Assembly

Bangkok Convention Center,

 Centara Grand Hotel at Central World

ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2557

 

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น22 , บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า ณ เวทีกลาง

0800-0900

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

0900-0910

อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน

0910-0920

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ

0920-0930

ประธานจัดงาน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน  ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   กล่าวรายงาน

0930-0950

ประธานในพิธี ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวเปิดงานและให้โอวาท พร้อมมอบโล่เกียรติคุณผู้ให้   การสนับสนุน

0950-1005

รับชมการแสดงขับร้อง “อัน-นาชีด”

1005-1020

-พิธีร่วมลงนาม MRA (Mutual Recognition Agreement) ระหว่างสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยกับองค์การมุสลิมโลก/องค์การมาตรฐานและมาตรวิทยาชาติอิสลามภายใต้ OIC (SMIIC)/องค์กรรับรองฮาลาล 20 ประเทศ -พิธีร่วมลงนาม MOU กับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน ดังนี้ /มหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่น/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย/มหาวิทยาลัย   ราชภัฏสกลนคร, อุดรธานี, มหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น/สมาคมเฟรนไชส์และไลเซนส์แห่งประเทศไทย และ Iamhalal.com

1005-1020

รับประทานอาหารว่าง

 

CB Convention

ห้องประชุม M 1-2 ชั้น 23

Halal Marketing Workshop

ห้องประชุม M 4 ชั้น 23

เสวนาวิชาการ

ห้องประชุม เวทีกลาง ชั้น 22

1020-1045

 

 

 

 

การพัฒนามาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยโดย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตราฐาน         ฮาลาลแห่งประเทศไทย

 

Dr. Jonathan A.J. (Bilal) Wilson ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง แบรนด์และการตลาดอิสลาม, อาจารย์อาวุโสและผู้นำหลักสูตรในการโฆษณาสร้าง     แบรนด์และการสื่อสารการตลาด จากมหาวิทยาลัย Greenwich,  London ประเทศอังกฤษ 

บรรยายในหัวข้อเรื่อง

•ทำไมต้องฮาลาล ?

•การตระหนักรู้ในตราสินค้า

•การพัฒนาตราสินค้า

•แนวทางการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่จดจำ

•ผลิตภัณฑ์ฮาลาลกับโลกมุสลิมในปัจจุบัน

•การขยายตัวของอุตสาหกรรมฮาลาลในรูปแบบใหม่

•เรื่องน่ารู้สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, การรับรองฮาลาล, การส่งออกและนำเข้า

•ความแตกต่างระหว่างความเป็นอิสลาม, มุสลิม, ฮาลาล และตรา     ฮาลาล

การเสวนาในหัวข้อ

“หลักสูตรอิสลามศึกษาเพื่อบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล” ดำเนินรายการโดย อาจารย์สุชาติ สุวรรณดี

ผู้ร่วมเสวนาโดย       

 - รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์    ฮาลาลจุฬาลงกรณ์

 - ผศ.ดร.วุฒิศักด์   พิศสุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนประทีปศาสน์อิสมาอีลอนุสรณ์

 - ดร.วิสุทธิ บินล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี

 - . อับดุลฮากีม วันแอเลาะ นักวิชาการอิสลาม

 - ดร.อณัส  อมาตยกุล อาจารย์ภาควิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 - ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

1045-1100

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและมาตรฐานอาหารฮาลาลของประเทศไทย โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

1100-1200

มาตรฐานฮาลาลประเทศไทย โดย     รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตราฐาน  ฮาลาลแห่งประเทศไทย

•THS1435-1-2557: ขั้นตอนการขอเครื่องหมายฮาลาล

•THS1435-2-2557: ขั้นตอนการเชือดให้ถูกต้องตามหลักศาสนบัญญัติ

•THS1435-3-2557: คู่มือการขอการรับรองฮาลาล

•THS1435-4-2557: ขั้นตอนการตรวจประเมินฮาลาล

•THS1435-5-2557: ขั้นตอนการรับรองสินค้า

 

 

1200-1230

มาตรฐานฮาลาลไทยสำหรับโรงเชือดสัตว์  โดย กรมปศุสัตว์

1230-1330

พักรับประทานอาหารกลางวันและละหมาดดุหฺริ

  

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น22 , บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพมหานคร

ภาคบ่าย

 

CB Convention

ห้องประชุม M 1-2 ชั้น 23

Halal Marketing Workshop

ห้องประชุม M 4 ชั้น 23

เสวนาวิชาการ

ห้องประชุม เวทีกลาง ชั้น 22

1330-1420

ผู้บริหาร/ SMIIC Halal Standards by, Standards & Metrology Institute of Islamic Countries (SMIIC)

•มาตรฐานฮาลาลสำหรับผู้ผลิต

•มาตรฐานฮาลาลสำหรับหน่วยงานรับรอง

•มาตรฐานฮาลาลสำหรับ การได้รับการรับรอง

ช่วงถาม-ตอบ

•การทำ Brandstorming, Storytelling และ Straplining

•Consumer-based valuations and pricing

การจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “สถาบันการเงินฮาลาลในอิสลาม” ดำเนินรายการโดย    ดร.ทศพร มะหะหมัด อาจารย์ประจำศูนย์อิสลามศึกษา                 ผู้ร่วมเสวนาโดย

-กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

- นายมนตรี มุขตารี สหกรณ์อิสลามสันติชน

- ดร.อณัส  อมาตยกุล  อาจารย์ภาควิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-อ.อรุณ  บุญชม  ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

1420-1435

พักรับประทานอาหารว่าง

1435-1505

HAL-Q  (Halal Quality Assurance system) โดย นายฮาบิลลาห์           จะปะกียา ที่ปรึกษาระบบ Hal-Q ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

•สินค้าฮาลาลในตลาดโลก

•ความสำคัญของความพึงพอใจของผู้บริโภค

•แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านของการบริหารจัดการ อัตลักษณ์ ชื่อเสียง และความรับผิดชอบต่อสังคม

 

 

 

 

1505-1535

การฟัตวา โดย  นักการศาสนา คุณอรุณ  บุญชม (มูฮัมหมัด ยาลาลุดดีน) ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี , สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์และโภชนาการฮาลาล” ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  

- นพ.อนุสรณ์ ตานีพันธ์ นายกสมาคมแพทย์มุสลิมแห่งประเทศไทย

- นพ.อนันตชัย   ไทยประทาน ประธานคณะกรรมการแพทย์และสาธารณสุขกุศล

- นพ.สุรสิทธิ์ ซอและห์ อิสสระชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง รพ.บำรุงราษฎร์

- นพ.อนุตรศักดิ์ รัชตะทัต ผช.ผอ.สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง

 - นพ.กษิดิษ ศรีสง่า แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพ

1530-1545

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร/สิ้นสุดกิจกรรม

สรุปผลการบรรยาย

1600-1700

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ/สิ้นสุดกิจกรรม

1900

DINNER (แขกต่างประเทศและแขกผู้มีเกียรติ)

 

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น22 , บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า

0800-0840

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

0900-1000

ปาฐกถาพิเศษ “ จุดบรรจบของสองสายธารแห่งความรู้ ” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน

1030-1040

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เดินทางถึงโรงแรมเพื่อเข้าสู่ห้องรับรอง โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นผู้บรรยายสรุป

1040-1055

พิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly

–          ฯพณฯนายกรัฐมนตรีเข้าประจำที่นั่ง ที่จัดเตรียมไว้

–          การอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่าน

–          การแสดงอันนาชีร (ขับลำนำ)

-          การแสดงกลองชุด พร้อมรำไทย สี่ภาค

–          การนำเสนอวิดีทัศน์ เรื่อง Thailand’s Halal towards World’s Number One

1055-1100

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเลย์ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวให้การต้อนรับ

1100-1105

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ กล่าวรายงานต่อ ฯพณฯนายกรัฐมนตรี

1105-1110

ฯพณฯนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและให้โอวาท

1110-1120

ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี มอบของที่ระลึกแด่ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

1120-1125

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพเป็นเกียรติร่วมกับคณะบุคคลต่างๆ 2 ชุด ดังนี้

    ชุดที่ 1  ผู้ร่วมลงนาม MRA และ MOU กับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงาน ดังนี้ องค์การมุสลิมโลก/องค์การมาตรฐานและมาตรวิทยาชาติอิสลามภายใต้ OIC (SMIIC)/องค์กรรับรองฮาลาล 20 ประเทศ/มหาวิทยาลัยจากญี่ปุ่น/ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย/มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, อุดรธานี, มหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น/สมาคมเฟรนไชส์และไลเซนส์แห่งประเทศไทย และ Iamhalal.com

    ชุดที่ 2  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการจัดงาน

1125-1145

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมงาน Thailand Halal Expo และนิทรรศการ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโลกอิสลาม”

1145

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เดินทางกลับ

1145-1200

รับประทานอาหารว่าง

1200-1320

พักรับประทานอาหารกลางวันละหมาดดุหฺริ

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น22 , บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพมหานคร

ภาคบ่าย

 

การประชุมวิชาการ ภาคภาษาไทย

การประชุมวิชาการ ภาคภาษาอังกฤษ

 

ห้องประชุม เวทีกลาง

ชั้น 22

 

ห้องประชุม M7-8

ชั้น 23

 

ห้องประชุม Lotus 1-4ชั้น 22

 

ห้องประชุม Lotus 5-7ชั้น 22

1320-1520

การบรรยายทางวิชาการเรื่อง

“ บรมศาสดามูฮำหมัด (ซ.ล.)  อิทธิพลต่อพัฒนาการด้านการแพทย์และโภชนาการในโลก โดย รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ช่วงที 1 หัวข้อ “บทบาทและความรับผิดชอบของนักวิชาการด้านชารีอะห์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล”  นำโดย : รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน, ผู้อำนวยการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ร่วมอภิปราย:

อ.อรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

H.E. Dr. Saleh Ben Hussain Al-Aayed,  เลขาธิการ, IIHA (International Islamic Halal Authority), ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

• Moulana Saeed Navlakhi ,Theological Director, South Africa National Halal Authority

•Mr.Hafez Kassem, President of Australian Federation of Islamic Councils Inc.

•Mohammad Adil Khan, President US Halal Association, Inc.

ช่วงถาม-ตอบ และ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

ช่วงที่ 2  หัวข้อ “การตลาดและการสร้างตราสินค้า; DIAMOND HALAL – วิธีการสร้างแบรนด์ไทยสู่สากล

นำโดย : H.E. Abdulrahim Hasan Naqi, เลขาธิการ, Federation of GCC Chambers (FGCCC)”

ผู้ร่วมนำเสนอ

-Dr. Jonathan A.J. (Bilal) Wilson, ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการตลาดอิสลาม, อาจารย์อาวุโสและผู้นำหลักสูตรในการโฆษณาสร้าง  แบรนด์และการสื่อสารการตลาด จากมหาวิทยาลัย กรีนนิช

-Prof.Dr.Faridah HJ. Hassan, Director iHalal Management ans Science (iHALALMAS) ,UITM ประเทศมาเลเซีย

-Mohammed Jinna  ผู้บริหารการพัฒนาด้านฮาลาล โลก ประเทศสิงคโปร์

-Abdul  Ghani, Social Activist  ประเทศอินดีย

ช่วงการถาม-ตอบ และ มอบของที่ระลึกตามด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

1520-1535

พักรับประทานอาหารว่าง

1535-1715

การเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กระบวนการสร้างยุคทองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอิสลามในศตวรรษที่ 21” ดำเนินรายการโดย นายปรัชญา ฉิมวิเศษ รักษาการแทน ผอ.สถาบันมาตรฐาน

ฮาลาลแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมเสวนาโดย

-รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์

-รศ.ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-อ.บรรจง  บินกาซัน  ประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลาม มูลนิธิสันติชน

-รศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  ผู้อำนวยการสถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ

 

 

ช่วงที่ 3  หัวข้อ “การบูรณาการมาตรฐานฮาลาลในการพัฒนา SME” นำโดย: รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

ผู้ร่วมนำเสนอ

-ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-นางสาวนูรียะห์  อุเซ็ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Eng.Noaf Ahmed Al-Naqbi, Head of CB,Dubai,Municipality ประเทศดูไบ

-Dr.Saber Khan, Senior Vice President, Consumer Research แห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-Zafarjon Khotamov, Senior SP Expert,Group Strategic Planning Department, IDB  

-Farhan Tufail , ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ช่วงการถาม-ตอบ และ มอบของที่ระลึกตามด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

1930-2100

GALA DINNER ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา /รับชมการแสดงบรรเลงสีไวโอลีนจากคณะ ศิลปินแห่งชาติ

 

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพมหานคร

ภาคเช้า

0800-0900

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน

 

การประชุมวิชาการ ภาคภาษาไทย

ห้องประชุม เวทีกลางชั้น 22

การประชุมวิชาการ ภาคภาษาอังกฤษ

ห้องประชุม Lotus 5-7ชั้น 22

0900-1040

การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “ฮาลาลประเทศไทย ฮาลาลเพชร กับการแข่งขันในตลาดเศรษฐกิจฮาลาลโลก”

ดำเนินรายการโดย ดร.ทศพร มะหะหมัด

 

ผู้ร่วมเสวนาโดย

-รศ.ดร.อิสมาแอ  อาลี รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

-รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผอ.สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย       

-นางสาวอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

-ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 

ช่วงที่ 4  หัวข้อ การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในเชิงฮาลาลนำโดย:

ผู้ร่วมนำเสนอ

-นางสาวเกษิณี เกตุเลขา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (งานวิจัย) วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Dr.Jawad Alzeer, Senior Scientist, Department of Chemistry ประเทศวิตเซอร์แลนด์

-Dr. Zenaida Laidan, คณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการพัฒนาฮาลาล ประเทศฟิลิปินส์

-Prof.Muhammad Iqbal Bhanger, อธิการบดีมหาวิทยาลัย HEC ประเทศปากีสถาน

 

ช่วงถาม-ตอบ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

1040-1100

พักรับประทานอาหารว่าง/รับฟังการขับร้อง “อันนาชีด”

1100-1230

การสัมมนาใน หัวข้อ “การปรับปรุงกฎหมาย               ฮาลาลและการคุ้มครองผู้บริโภค” ดำเนินรายการโดย

ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผู้ร่วมเสวนาโดย

-ดร.วรวิทย์  บารู  สมาชิกวุฒิสภา ประจำจังหวัดปัตตานี

-นายไพโรจน์  มินเด็น ตุลาการศาลปกครอง

-มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

-นายคัมภีร์  ดิษฐากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ช่วงที่ 5  หัวข้อ การท่องเที่ยวและบริการฮาลาล / ท่องเที่ยวฮาลาลเชิงการแพทย์

นำโดย:

ผู้ร่วมนำเสนอ

-นางสาวอังสนา  อายุเคน เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Fazal Baharuddin, Crescent Tourism, ประเทศสิงคโปร์

-Rushdi Siddiqui, Head Islamic Economy&Senior Partner, Dinar Standard

-Hani Lashin, ผู้จัดการโรงแรม Al-Jawahra สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

-Dr. Sai Yukari/ Dr.Arata Mariko Research Associate, Organization for Islamic  Area Studies,ประเทศญี่ปุ่น

ช่วงถาม-ตอบและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

1230-1330

พักรับประทานอาหารกลางวันละหมาดดุหฺริ

 

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 22, บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์, เซ็นทรัลเวิลด์, กรุงเทพมหานคร

ภาคบ่าย

 

การประชุมวิชาการ ภาคภาษาไทย

การประชุมวิชาการ ภาคภาษาอังกฤษ

ห้องประชุม Lotus 5-7ชั้น 22

ห้องประชุม Lotus 1-4 ชั้น 22

ห้องประชุมเวทีกลาง ชั้น 22

1330-1515

การจัดประชุมสัมมนาร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาลาล”

โดยวิทยากรจาก

-สภาหอการค้า

-สภาอุตสาหกรรม

-ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

การสัมมนาในหัวข้อ  “การมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยและ OIC / SMIIC (The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries)” ดำเนินรายการโดย นายคัมภีร์  ดิษฐากรณ์ ผู้เชี่ยวชาญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

- รศ.ดร.ปกรณ์  ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐาน      ฮาลาลแห่งประเทศไทย

- ผศ.ประยูร เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

ช่วงที่ 6  หัวข้อ เนื้อและสัตว์ปีกฮาลาล / ส่วนประกอบอาหารที่ฮาลาล

นำโดย: Dr. Mehdi Fakheri, ผู้อำนวยการแห่ง Islamic Countries Research & Information Center (ICRIC), ประเทศอิหร่าน

 

ผู้ร่วมนำเสนอ

-นางสาวนัจวา สันติวรกุล เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิจัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Dr. Hani Mazeedi, นักวิทยาศาสตร์อาวุโส , Kuwait Institute  of Scientific Research (KISR)

-Moulana Saeed Navlakhi, Theological Director, South Africa National Halal Authority

-Prof.Dr. Faqir Muhammad Anjum, Director of Home and Food Sciences Government College University, Faisalabad ประเทศปากีสถาน

-Dr.Justice Khalil-Ur-Rehman Khan, Punjab Halal Development Agency (PHDA), ประทศปากีสถาน

-Jasim U.Ahmed, Managing Director,Halal Bangladesh Services Ltd. ประเทศบังคลาเทศ

ช่วงการถาม-ตอบ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

1515-1530

พักรับประทานอาหารว่าง

1530-1640

 

 

ช่วงที่ 7เครื่องสำอางค์และเวชภัณฑ์ฮาลาลนำโดย : Mr. Saif Al-Midfa, CEO,  Sharjah หอการค้า

การนำเสนอโดย

-นางสาวนัสรินทร์ พละมี เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิจัย) ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Dr. Shabana Khan , ECron ACUNOVA, ประเทศอินเดีย

-R J Liow, CEO & Founder, AYS Sdn. Bhd.

-Mufti Muhammad Zeeshan, Shariah Advisor, Gulf Halal Centre

 

ช่วงการถาม-ตอบจาก และการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

1640-1750

 

 

 

ช่วงที่ 7 อภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญนำโดย :            ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อภิปรายโดย

- JAKIM; MUI; SMIIC; IIHA; GSO;                             ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; ทิศทางของประเทศไทย

 

ช่วงการถาม-ตอบ จากผู้เข้าร่วม

1750-1800

พิธีปิดงาน “Thailand Halal Assembly 2014”  รับชมรำไทยสี่ภาค

1800-1815

ประธานจัดงาน รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน กล่าวรายงานการจัดงานโดยสรุป

1815-1830

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวปิดงานและมอบของที่ระลึก

1830-1840

ประธานจัดงานมอบของที่ระลึกแด่ท่านประธานในพิธี

1840-1900

ประธานในพิธีชมนิทรรศการ เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆในบริเวณงาน และเดินทางกลับ

 
 
 


www.muslimthaipost.com

tags:
กำหนดการ,Thailand Halal Assembly 2014, งานวิชาการฮาลาลระดับโลก มหกรรมสินค้านานาชาติ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกันนี้
ข่าววันนี้
ดูทั้งหมด   
บทความดีๆ
ดูทั้งหมด