คลังความรู้

ระบบขับถ่ายของสัตว์

พิมพ์หน้านี้  |  ส่งให้เพื่อน
วันที่ : 28 สค. 52

ระบบขับถ่ายของสัตว์

             การขับถ่ายของเสียของสัตว์ในรูปของเหลว  ออกจากร่างกายเพื่อให้สิงมีชีวิตอยู่ได้
      เป็นการกำจัดสารที่ก่อให้เกิิดอันตรายต่อร่างกายและเป็นการรักษาระดับสมดุลของ
      ของเหลวในร่างกาย

                 1. Contractile   vacuoles:  คอนแทรกไทล์แวคิวโอล มี ลักษณะ
      เป็นถุงบางๆใช้ในการขับนํ้าออกจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในนํ้าจืดโดยที่นํ้ามากเกิน
      ปกติจะเข้าไปในแวคิวโอลตามช่องเล็กๆ  จำนวนมากที่อยู่รอบๆแวคิวโอล  เมื่อแว
      คิวโอลขยายเต็มที่จะเกิดหดตัวและมีแรงดันให้นํ้า    พุ่งออกไปนอกเยื้อหุ้มเซลล์
                            
                  2.Nephrida or  nephridium: เนฟริเดีย  เป็นท่อขับถ่ายในหนอน
       ใส้เดือน   ตัวอ่อนของแมลงต่างๆ  และสัตว์จำพวกมอลลัสก์  หลายชนิด เช่น  ทาก
       หนอน ที่มีการพัฒนาการสูงขึ้นจะเก็บสะสมของเสียไว้ในช่องลำตัว  หนอนที่มีการ
       พัฒนาน้อยและตัวอ่อน   ของพวกมอลลัสก์   จะมีส่วนที่เรียกว่า  โปรโทเนฟริเดียม
       ของเสียในรูปของเหลวจะไหลเข้าไปในท่อกลวงของเฟลมเซลล์ซึ้งมีขนเส้นเล็กๆ
       คล้ายซีเลียของเสียในเนฟริเดียมและโปรโทเนฟริเดียม   จะไหลออกทางช่องเล็กๆ
       หรือรูขับถ่ายที่เรียกว่า  เนฟริดิโอพอร์
                         
                   3.Malpinghian  tubules: ท่อมัลพิเกียน  เป็นท่อยาวพบในสัตว์
       ไฟลัมอาร์โทรโพดาหลายชนิด    เช่น  แมลงท่อมัลพิเกียนจะดูดเก็บของเสียที่อยู่
       ในรูปสารละลายจากช่องเลือดกลางลำตัวและจะขับต่อไปยังทางเดินอาหาร

tags:
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกันนี้

 
 

 

ข่าววันนี้
ดูทั้งหมด   
บทความดีๆ
ดูทั้งหมด